Κύκλος Εκπαιδεύσεων Επαγγελματικoύ Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

1. Εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία του Τεστ Προσωπικότητας 16PF

Το ερωτηματολόγιο 16PF-5® είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτηματολόγια για την μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στον κόσμο.  Προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, αποκαλύπτει τις πτυχές της προσωπικότητας του εξεταζόμενου και αναγνωρίζει την οποιαδήποτε απόπειρα παραποίησης της εικόνας του. Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης και ερμηνείας του Τεστ και να το χρησιμοποιήσουν στην αξιολόγηση & επιλογή προσωπικού, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στη γενική συμβουλευτική προσώπων και ζευγαριών.

2. Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & E – mellon

Το Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια απο τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις στο θέμα της επιστημονικής σύζευξης ανθρώπου – επαγγέλματος. Στόχος του σεμιναρίου είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση στη διεξαγωγή σύγχρονων προγραμμάτων Ατομικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και η δυνατότητα χρήσης των εργαλείων επεξεργασίας (Τεστ Προσωπικότητας 16 PF®, Τεστ Ενδιαφερόντων OVIS® και συστοιχία τεστ ικανοτήτων CΑΒ®) και ανάλυσης του Ατομικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η στάθμιση και η μετάφραση των Τεστ έχει γίνει στα ελληνικά από την εταιρία Ison Psychometrica. Eπιπλέον στο σεμινάριο θα παρουσιασθεί το ολοκληρωμένο σύστημα Eπαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω διαδικτύου, Ε-mellon.

3. Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Στόχος  του σεμιναρίου είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, που περιλαμβάνει προετοιμασία για έξοδο και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, συμβουλευτική διδακτικού προσωπικού, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης των εργαλειών επεξεργασίας και ανάλυσης Προσωπικών Χαρακτηριστικών. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται Τεστ που έχουν δημιουργηθεί από το αναγνωρισμένο Ινστιτούτο για την Ανάλυση της Προσωπικότητας της Αμερικής (ΙΡΑΤ) και περιλαμβάνουν το Τεστ Προσωπικότητας 16 PF®, τα Τεστ Ενδιαφερόντων OVIS® και τη συστοιχία τεστ ικανοτήτων CΑΒ®) και ανάλυσης του Ατομικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η στάθμιση και η μετάφραση των Τεστ έχει γίνει στα ελληνικά από την εταιρία Ison Psychometrica.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς λειτουργούς,  Παιδαγωγούς, Πτυχιούχους & Φοιτητές Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, Συμβούλους, Στελέχη Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ή Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης.       Θεματικές Ενότητες – Περιεχόμενο

1. Εκπαίδευση στη χρήση & ερμηνεία του Τεστ Προσωπικότητας 16PF – Διάρκεια 6 ώρες

Mέθοδος κατασκευής του 16PF-5® : Αξιοπιστία, Εγκυρότητα και στάθμιση

Ερμηνεία των 16 Πρωτογενών Παραγόντων

Ερμηνεία των Σύνθετων Παραγόντων, Global Factors και EQ

Μελέτη των Κλιμάκων μέτρησης παραποίησης της πραγματικότητας και ερμηνεία αυτών

Παρουσίαση των τύπων εκθέσεων αποτελεσμάτων

Επεξεργασία του Προφίλ των συμμετεχόντων

Μελέτη περιπτώσεων

2. Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & e- mellon- Διάρκεια 24 ώρες

Επισκόπηση των θεωριών της Συμβουλευτικής

Ιδιότητες του Συμβούλου και πως αναπτύσσονται

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Δεξιότητες & Τεχνικές

Εισαγωγή στην Ψυχομετρία και τα ψυχομετρικά εργαλεία

Χρήση & Ερμηνεία των τεστ 16PF-5®, OVIS®, CAB®

Επαγγελματικοί κανόνες & Δεοντολογία

Πρακτική στη διαχείριση των τεστ σε Η/Υ

Πρακτική στην επιμέλεια της Έκθεσης Αποτελεσμάτων

Γνωριμία με το ολοκληρωμένο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω διαδικτύου, e-mellon

Διαμόρφωση προτάσεων για Επαγγελματικές Κατευθύνσεις

Μελέτη Περιπτώσεων

3. Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας- Διάρκεια 24 ώρες

Χρήση και ερμηνεία του τεστ προσωπικότητας 16PF-5® (16 Personality Factors)

Χρήση και ερμηνεία του τεστ ενδιαφερόντων OVIS® (Ohio Vocational Interest Survey)

Χρήση και ερμηνεία του τεστ ικανοτήτων CAB® (Comprehensive Ability Battery)

Εισαγωγή στην έννοια της Συμβουλευτικής. Θεωρίες Συμβουλευτικής

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού: δεξιότητες και τεχνικές

Ιδιότητες του Συμβούλου & πώς Αυτές Αναπτύσσονται

Η αγορά εργασίας στις νέες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Αλλαγές και εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Δεξιότητες για την εύρεση εργασίας και τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας

Ανεργία. Μορφές ανεργίας, είδη και χαρακτηριστικά ανέργων

Εκπαίδευση στους τρόπους αναζήτησης εργασίας: Προσδιορισμός και καταγραφή ατομικών χαρακτηριστικών, διδασκαλία τρόπου σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, μεθοδολογία συνέντευξης, δημιουργία φακέλου

Στρατηγικές αναζήτησης εργασίας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Πα 11 Μαρτίου 2011 – Εκπαίδευση στη χρήση & ερμηνεία του Τεστ Προσωπικότητας 16PF

Πα 11, Σα 12, Κυ 13, Δε 21 Μαρτίου 2011 – Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & e-mellon

Πα 11, Σα 12, Κυ 13, Σα 19 Μαρτίου  – Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Νέες Ειδικές Προσφορές- Εκπαιδευτικό Πακέτο
30% για τους ανέργους
25% για όλους τους συμμετέχοντες για το 2011

Δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης σε 5 ημέρες και των 3 διαφορετικών σεμιναρίων με 3 διαφορετικές πιστοποιήσεις, σε πολύ χαμηλότερο κόστος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Διεύθυνση: Τσιμισκή 123, 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 233.883,  2310 233.816
Email: office.tsimiski@ison.gr
Web: www.ison.gr