“Η οικογένεια εκπαιδεύεται…διά βίου”

Οι Σχολές Γονέων του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:

  «Η οικογένεια εκπαιδεύεται … διά βίου»

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του έργου των Σχολών Γονέων από την έναρξή του (2003) έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν εργασίες που αφορούν στην εκπαίδευση των γονέων από την πλευρά της ψυχολογίας, της ιατρικής, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής επιστήμης.

Οι συνεργάτες του έργου «Σχολές Γονέων» απ’ όλη την επικράτεια, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους και να θέσουν νέα ερωτήματα που προκύπτουν από την διά βίου εκπαίδευση των γονέων, όπως ο διαγενεακός διάλογος, η ενεργός γήρανση κ.α.

Το πρόγραμμα  του συνεδρίου  περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, προσκεκλημένα συμπόσια, συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις με θέμα την οικογένεια.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές, γονείς και σε όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα της οικογένειας.

Θεματικές ενότητες:

  1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή
  2. Διαφυλικές σχέσεις
  3. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία
  4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας
  5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  6. Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
  7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο πράξεων  «Σχολές Γονέων»   ΑΠ7,  ΑΠ8,  ΑΠ9,  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Ελληνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • ΣΥΜΠΟΣΙΑ
  Χρόνος του συμποσίου 1 ώρα συμπεριλαμβανομένης και της συζήτησης με τρεις συμμετέχοντες.
 • ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  Χρόνος της ομιλίας 20 λεπτά
 • ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελική ημερομηνία υποβολής: 15η Οκτωβρίου 2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Νοεμβρίου 2012,
στο ξενοδοχείο Metropolitan 
Λεωφόρος Συγγρού 385, Αθήνα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
TRIAENA TOURS & CONGRESS S.A.
Συγγρού 206, Καλλιθέα
Τ.Κ. 17672, Αθήνα
Tel: 210 7499337
Fax: 210 7705752
E-mail: sxolesgoneon2012@triaenatours.gr
Website: www.sxolesgoneon2012.gr