Εργαστήρια για θέματα Εφήβων- Γονέων

Περιγραφή των Εργαστηρίων
1ο Εργαστήριο: Ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας Γονέων- Εφήβων

Η περίοδος της Εφηβείας είναι μία φάση αλλαγών και νέων καταστάσεων όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τον ίδιο τον γονέα, που συχνά βρίσκεται σε διλήμματα και αδιέξοδα. Δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευση και αποσαφήνιση διαφόρων μηνυμάτων του παιδιού προς το γονέα και αντίστροφα, ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις, προκλητικές – εκρηκτικές συμπεριφορές ή και συμπεριφορές απόσυρσης και παθητικότητας.

Στο εργαστήριο αυτό θα αναλυθούν διεξοδικά και θα γίνουν κατανοητά με βιωματικές ασκήσεις οι τρόποι επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στην Οικογένεια, η διαχείριση των συναισθημάτων και η αναγνώριση της θέσης του άλλου, με σκοπό τη δημιουργική και παραγωγική επικοινωνία.

2ο Εργαστήριο: Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου – Τι αλλάζει φέτος

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί μία διαδικασία, η οποία προϋποθέτει το συνδυασμό ποικίλων παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη, γιατί η σύζευξή τους δίνει σημαντικές λύσεις στους μαθητές για να έχουν μια πετυχημένη σταδιοδρομία.

Μέσα από το Εργαστήριο αυτό παρέχεται η διερεύνηση και ανάλυση όλων αυτών των παραμέτρων και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην ορθολογική συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, στο σωστό προγραμματισμό του και στην συστηματοποίηση της παροχής της πληροφορίας.

Επιπλέον θα γίνει πλήρης ενημέρωση για όλες τις αλλαγές που ακολουθούν το νέο σύστημα που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ενδεικτικά θέματα που θα ληφθούν υπόψη είναι ο συνδυασμός στοιχείων προσωπικότητας και ενδιαφερόντων με τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος ανά επιστημονικό πεδίο και τις πόλεις που τον ενδιαφέρουν, η ανάλυση αποτελεσμάτων και η παρουσίαση με σαφήνεια των σχολών ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, με φθίνουσα κατάταξη σύμφωνα με τις βάσεις των προηγούμενων ετών.

3ο Εργαστήριο: Ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης

Το εργαστήριο αυτό μέσω βιωματικών ασκήσεων βοηθάει στην κατανόηση της σημασίας στη ζωή μας της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοεικόνας. Δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους όρους αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα προσεγγίσουν.

Επίσης τους προετοιμάζει στην παροχή στήριξης είτε στον εαυτό τους είτε στους άλλους, στην αναγνώριση των προσωπικών αξιών, ικανοτήτων και στην αξιοποίησή τους. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της δημιουργικής διεργασίας θα είναι η δημιουργία αισθήματος αυτοεκτίμησης και θετικής αξιοποίησης του προσωπικού δυναμικού που χαρακτηρίζει τον καθένα.

Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε: Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς λειτουργούς, Παιδαγωγούς, Πτυχιούχους & Φοιτητές Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών, Συμβούλους, Γονείς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβαθύνει στις αντίστοιχες θεματολογίες

Θεματικές Ενότητες – Περιεχόμενο
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας Γονέων – Εφήβων

Θεωρητικά  Σχήματα της Επικοινωνίας

Μοντέλα Επικοινωνίας

Η Ενεργητική Ακρόαση

Πέρα από τα στερεότυπα των ρόλων “Γονέα – Εφήβου”

Βιωματικές Ασκήσεις

Παιχνίδια ρόλων

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου- Τι αλλάζει φέτος

Παρουσίαση όλων των αλλαγών στη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου σύμφωνα με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα

Εκπαιδευτικό σύστημα και σύνδεση με την αγορά εργασίας

Παρουσίαση των σχολών ανωτάτων και ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Βήματα συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου

Αντιστοιχία κατευθύνσεων επιστημονικών πεδίων

Κριτήρια ιεράρχησης σχολών: Προσωπικότητα, κλίσεις, ενδιαφέροντα και δυνατότητες υποψηφίου σε σχέση με τις απαιτήσεις και τα μόρια των σχολών

Ανάλυση αποτελεσμάτων και παρουσίαση σχολών

Πληροφόρηση και σωστός Προγραμματισμός

Προβληματισμός για σχολές με μεγάλη ζήτηση και επαγγέλματα με μέλλον

Ανάπτυξη αυτογνωσίας & αυτοπεποίθησης

Κατανόηση των όρων αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν

Τρόποι δημιουργίας αισθήματος θετικής αυτοεκτίμησης

Ανάπτυξη αυτογνωσίας και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσα από βιωματικές ασκήσεις

Κατανόηση της σημασίας της θετικής αυτοαντίληψης και της θετικής αυτοεικόνας

Στο τέλος κάθε εργαστηρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ημερομηνίες και ώρες: 5, 6 Ιουνίου 2011 – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας Γονέων/ Εφήβων
18, 19 Ιουνίου 2011 – Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου- Τι αλλάζει φέτος
25, 26 Ιουνίου 2011 – Ανάπτυξη Αυτογνωσίας & Αυτοπεποίθησης Εφήβων
Διάρκεια του κάθε Εργαστηρίου: 10 Ώρες
Χώρος: Ison Psychometrica
Διεύθυνση: Τσιμισκή 123, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος
Τηλ: 2310-233883, 2310-233816
Email: office.tsimiski@ison.gr
Τιμή: 50 ευρώ
Ειδικές Προσφορές:

-25% Γενική έκπτωση
-30% για τους ανέργους και τα μέλη του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου