«Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση»

Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνουν το Διακρατικό Συνέδριο «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικονομική Κρίση».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4- 5 Μαϊου 2012 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Λάρνακας και Αμμοχώστου, στο πλαίσιο του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος δια βίου μάθησης Comenius Regio, που αφορά στην σύμπραξη των ανωτέρω εκπαιδευτικών περιφερειακών αρχών, με σκοπό την προώθηση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την αντιμετώπιση του σύγχρονου οικονομικοκοινωνικού περιβάλλοντος.

Σε αυτήν την εποχή της βαθύτατης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης φορείς και οργανισμοί οικονομικής ανάπτυξης μαζί με την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα χρειάζεται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παράδοσης για ανοιχτό διάλογο, δημοκρατία και ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και στην κοινωνική ένταξη για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Το Διακρατικό Συνέδριο για τον «Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Οικονομική Κρίση», αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να μοιραστούμε τις αξίες μας και να προωθήσουμε το δικαίωμα όλων για εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη. Σκοπός του συνεδρίου είναι να τονίσει τη σημασία και την αξία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μια οικονομική κρίση, φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες και ειδικούς αναλυτές, αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και εκπροσώπους φορέων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σκοπός όμως είναι και να συμβάλλει στο άνοιγμα των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών οριζόντων, δια της ανάπτυξης του προβληματισμού για τη χρήση της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ένταξης και διατήρησης της εργασίας στις σημερινές συνθήκες, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος και τέλος στην ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών.

Πληροφορίες για εγγραφές και υποβολή εισηγήσεων στην ιστοσελίδα:
http://www.careerguidance2012.gr/

Δείτε την πρόσκληση υποβολής εργασιών εδώ:
Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Δείτε την αφίσα του συνεδρίου εδώ:
Αφίσα