Εκπαιδεύσεις στα Ψυχομετρικά Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

1. Χρήση & ερμηνεία του τεστ προσωπικότητας 16PF®
Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής: Σάββατο 2 Απριλίου 2011, 10.00-16:00

Το ερωτηματολόγιο 16PF® είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτηματολόγια για την μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στον κόσμο. Προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, αποκαλύπτει τις πτυχές της προσωπικότητας του εξεταζόμενου και αναγνωρίζει την οποιαδήποτε απόπειρα παραποίησης της εικόνας του.

Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης και ερμηνείας του Τεστ και να το χρησιμοποιήσουν στην αξιολόγηση & επιλογή προσωπικού, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στη γενική συμβουλευτική προσώπων και ζευγαριών.

2. Εκπαίδευση Συμβούλων στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής: Πα 1, Σά 2, Κυ 3, Κυ 10 Απριλίου 2011, Πα 16.00- 22.00, Σά, Κυ 10.00-16.00

Το Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις στο θέμα της επιστημονικής σύζευξης ανθρώπου – επαγγέλματος.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση στη διεξαγωγή σύγχρονων προγραμμάτων Ατομικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και η δυνατότητα χρήσης των εργαλείων επεξεργασίας (το τεστ προσωπικότητας 16PF-5®, το τεστ ενδιαφερόντων ΟVIS® και τη συστοιχία τεστ ικανοτήτων CAB®) και ανάλυσης του Ατομικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η στάθμιση και η μετάφραση των Test έχει γίνει στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica.

3. Εκπαίδευση Συμβούλων στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομία
Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής: Πα 1, Σά 2, Κυ 3, Σα 9 Απριλίου 2011, Πα 16.00- 22.00, Σά, Κυ 10.00-16.00

Στόχος του σεμιναρίου είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, που περιλαμβάνει προετοιμασία για την είσοδο και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, συμβουλευτικής προσωπικού, συμβουλευτική διδακτικού προσωπικού, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης των εργαλείων επεξεργασίας και ανάλυσης Προσωπικών Χαρακτηριστικών.

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται τεστ που έχουν δημιουργηθεί από το αναγνωρισμένο Ινστιτούτο για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων της Αμερικής (ΙΡΑΤ) και περιλαμβάνουν: το τεστ προσωπικότητας 16PF-5® , το τεστ ενδιαφερόντων ΟVIS® και τη συστοιχία τεστ ικανοτήτων CAB®. Η στάθμιση και η μετάφραση των Test έχει γίνει στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε :
Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς λειτουργούς,  Παιδαγωγούς, Πτυχιούχους & Φοιτητές Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, Συμβούλους, Στελέχη Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ή Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
-25% Γενική έκπτωση
-30% για τους ανέργους
-30% για τα μέλη του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

Δυνατότητα επιδότησης από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χώρος: Ison Psychometrica
Διεύθυνση: Τσιμισκή 123, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος
Τηλ: 2310-233883, 2310-233816
Email: office.tsimiski@ison.gr