Εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία του προβολικού τεστ Rorschach

Το τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι μια προβολική μέθοδος ψυχολογικής εκτίμησης, που χρησιμοποιείται ως τεστ προσωπικότητας. Επιτρέπει την αναγνώριση στοιχείων του χαρακτήρα, της συμπεριφοράς και των συγκινήσεων & εκτιμά τη νοημοσύνη, την κοινωνικότητα,  το συναίσθημα και την ψυχική λειτουργία.
To RORSCHACH αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαφορική διάγνωση ψυχοπαθολογικών καταστάσεων στην κλινική πράξη, για την ψυχολογική εκτίμηση και τη διάγνωση ψυχοπαθολογίας.

Χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη μελέτη ατομικών τρόπων ψυχικής λειτουργίας με στόχο το σχεδιασμό μιας της κατάλληλης θεραπείας.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη χορήγηση, την ερμηνεία και αξιολόγηση  των ατομικών τρόπων ψυχικής λειτουργίας με βάση το Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach.

Τo σεμινάριο απευθύνεται σε:
Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Φοιτητές Ψυχολογίας

Θεματικές Ενότητες – Περιεχόμενο 
Προβολική ψυχολογία σαν κλάδος της κλινικής ψυχολογίας. Προβολικά τεστ και έρευνα. Κριτήρια, κλινική χρήση, αξιολόγηση
Παρουσίαση τεστ κηλίδων Rorschach. Ιστορία και εξέλιξη. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Δυνατότητες και Περιορισμοί. Μέθοδοι ερμηνείας
Η εφαρμογή του Rorschach. Προετοιμασία υποκειμένου και συνθήκες εξέτασης
Χορήγηση, φάσεις και διάρκεια του τεστ
Προσέγγιση του έκδηλου περιεχομένου των καρτών
Ανάλυση του υλικού, αναφορά σε διάφορους συγγραφείς
Ποσοτική ανάλυση. Παράγοντες αξιολόγησης και ερμηνεία τους
Υπολογισμός ψυχογράμματος
Ανάλυση λανθάνοντος περιεχομένου του υλικού
Δομική και αισθητηριακή διάσταση
Η συμβολική σημασία των καρτών
Ποιοτική ανάλυση
Η εικόνα εαυτού. Ταυτότητα, ταυτίσεις. Αναγνώριση της διαφοράς φύλλου και μοντέλα ταύτισης
Rorschach και ψυχοπαθολογία
Ψυχικές συγκρούσεις και άμυνες
Μεθοδολογία ερμηνείας δεδομένων των πρωτοκόλλων
Μελέτη πρωτοκόλλων  και ανάλυσή τους  σε αναφορά με την ψυχοπαθολογία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Διάρκεια: 36 Ώρες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2011
Χώρος: Ison Psychometrica
Διεύθυνση: Τσιμισκή 123, 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 233883, 2310 233816
Email: office.tsimiski@ison.gr
Web
: www.ison.gr

Ειδικές Προσφορές:
30% για τους ανέργους & τα μέλη του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου
25% γενική έκπτωση