Εκπαίδευση στη χρήση & ερμηνεία του τεστ ψυχοπαθολογίας ΜΜΡΙ2®

Η ISON PSYCHOMETRICA στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει την εκπαίδευση στη Χορήγηση και ερμηνεία του πιο διαδεδομένου Διαγνωστικού Τεστ Προσωπικότητας παγκοσμίως.

Εκπαίδευση στη χρήση & ερμηνεία του τεστ ψυχοπαθολογίας ΜΜΡΙ2® (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI-2®)

Kατόπιν σύμβασης για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων με το Πανεπιστήμιο της Μινεσσότα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Πα 2, Σα 3, Κυ 4, Δε 5  Δεκεμβρίου 2011
Σα Κυ(10.00- 16.00), Πα, Δε (16.00 – 22.00)

Εισηγητής
Γιώργος Στεφανόπουλος, Ψυχολόγος – M.Sc. Κλινικής Ψυχολογίας

Το πολυφασικό τεστ προσωπικότητας MMPI-2® αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Το MMPI2® που αντικατέστησε την παλαιότερη έκδοση στις ΗΠΑ το 1989 και στην Ελλάδα το 2003, περιέχει πάνω από 100 κλίμακες, συμπεριλαμβάνοντας κλίμακες εγκυρότητας, κλινικές κλίμακες και υποκλίμακες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς και συμπληρωματικές κλίμακες.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη χορήγηση, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την παραγωγή έκθεσης ανάλυσης της προσωπικότητας με βάση τις σταθμισμένες κλίμακες του Τεστ. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης του Τεστ και να το χρησιμοποιήσουν στην κλινική πράξη για διάγνωση και αξιολόγηση κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας, για επιλογή προσωπικού σε θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας και επιπλέον στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, γάμου και οικογένειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
-25% για συμμετοχή 3 ατόμων και άνω
-15% για συμμετοχή 2 ατόμων και άνω και για όσους έχουν παρακολουθήσει προηγούμενο σεμινάριο στην Ison Psychometrica
– 10% για φοιτητές
-Δυνατότητα επιδότησης από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 45

ISON PSYCHOMETRICA
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 123
54621
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 233883, 2310 233816
www.ison.gr