Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής Ψυχολογίας

Διεθνές Συνέδριο Ψυχολογίας  με τίτλο “Doing Psychology Under New Conditions” θα πραγματοποιηθεί από 27/6 έως 1/7 του 2011 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου  Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πρόκειται για το 14ο Συνέδριο Θεωρητικής Ψυχολογίας που διεξάγεται ανά διετία (14th Biennial Conference for Theoretical Psychology)  και φέτος διοργανώνεται από το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Π.Τ.Δ.Ε.) της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία Θεωρητικής Ψυχολογίας (International Society for Theoretical Psychology).

Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώνουν νέα πεδία για επιστημονικό προβληματισμό και διάλογο. Το 14ο Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής Ψυχολογίας φιλοξενώντας μια ευρεία γκάμα προσεγγίσεων φιλοδοξεί να εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους η θεωρητική ψυχολογική γνώση συνδέεται με την πράξη μέσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας ως οι κύριες εκδηλώσεις των νέων συνθηκών – και στη Ευρώπη – ορίζουν νέα ερωτήματα που πρέπει να οδηγήσου οδηγούν σε νέες υποκειμενικότητες και νέες μορφές της σχέσης γνώσης και πολιτικής. Η θεωρητική συζήτηση αυτών των μεταβολών βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου.

Το συνέδριο παρέχει έναν γόνιμο τόπο συνάντησης ψυχολόγων και θεωρητικών άλλων επιστημονικών πεδίων απ’ όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τις σχέσεις μεταξύ της ψυχολογικής θεωρίας και της κοινωνικής πρακτικής της ψυχολογίας στον κόσμο του σήμερα, δηλαδή στο πλαίσιο των σύγχρονων παγκόσμιων κοινωνικών μεταβολών

Ενδεικτικές θεματικές που θα βρεθούν στο επίκεντρο του συνεδρίου είναι:

  • φεμινιστική ψυχολογία, κριτική ψυχολογία, φαινομενολογία και εθνομεθοδολογία, ψυχανάλυση, θεωρητικές νευροεπιστήμες, θεωρία της ψυχολογικής πρακτικής, ψυχική υγεία, επιστημολογία, θεωρία δραστηριότητας, ανθρωπολογική ψυχολογία, γνωστική επιστήμη, πολιτιστική ψυχολογία,  αναπτυξιακή θεωρία, οικολογική ψυχολογία, ηθική, εξελικτική ψυχολογία, ερμηνευτική, ιστορία της ψυχολογίας, φιλοσοφική ψυχολογία, postcolonial θεωρία, μεταμοντέρνα ψυχολογία, κ.ά.

Προσκεκλημένες ομιλήτριες

  • Silvia Federici (Η.Π.Α.) Professor Emerita και Teaching Fellow Πολιτικής Φιλοσοφίας και Διεθνών Σπουδών στο Hofstra University, Νέα Υόρκη.

Τίτλος της ομιλίας:

«Με φιλοσοφία και τρομοκρατία: μετατρέποντας τα σώματα σε εργατική δύναμη»

(“With Philosophy and Terror: Transforming Bodies into Labor Power”)

Τρίτη: 28/06, 9:00 – 11:00. Συντονιστής: Robert W. Rieber

  • Dorothy E. Smith (Καναδάς) Professor Emerita στο Παν/μίο Victoria, Καναδάς.

Είναι φεμινίστρια κοινωνιολόγος που ανέπτυξε μια προσέγγιση από την οπτική  της καθημερινής ζωής και της Θεσμικής Εθνογραφίας ως μέθοδο για την μελέτη των θεσμικών μας πρακτικών.

Τίτλος της ομιλίας: «Βιωματική εθνογραφία στο διάλογο κειμένου-αναγνώστη»

(“Experimential ethnographies of text-reader dialogue”)

Τετάρτη, 29/06, 9:00 – 11:00. Συντονιστής: Ole Dreier

  • Σταυρούλα Τσινόρεμα (Ελλάδα) Αναπλ. Καθηγήτρια Σύγχρονης Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παν/μίο Κρήτης

Τίτλος της ομιλίας:

«Το ζήτημα νους-σώμα στο ενδιάμεσο μεταξύ ψυχολογίας και επιστημολογίας. Η οπτική της φιλοσόφου»

(“The Body-Mind Problem on the Interface between Psychology and Epistemology. A Philosophers Perspective”)

Πέμπτη, 30/06, 9:00 – 11:00. Συντονιστής: Hank Stam

Η παρακολούθηση των περίπου 200 παρουσιάσεων του συνεδρίου και των προσκεκλημένων διαλέξεων είναι δωρεάν!

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στην ιστοσελίδα: http://www.istp2011.net/