Διετές Πρόγραμμα κατάρτισης στη Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου (e-counseling)

Η Συμβουλευτική αποτελεί κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών, που έχει σκοπό την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διλήμματα και δυσκολίες στη λήψη ορθών, σταθμισμένων και ώριμων αποφάσεων.

Αναλυτικότερα, έχει σκοπό την διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, την επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, όπου κι αν αυτές δραστηριοποιούνται, την κατανόηση των ατομικών ενεργειών, των κινήτρων και του εαυτού και φυσικά του κοινωνικού, εργασιακού και οικογενειακού περιβάλλοντος.

Για τους παραπάνω σκοπούς, η συμβουλευτική αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας και της Οικονομικής Επιστήμης. Η Συμβουλευτική εφαρμόζεται και ασκείται σε ένα μεγάλο επαγγελματικό πεδίο υποστηρικτικών και προνοιακών υπηρεσιών, στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε επιχειρήσεις οργανισμούς κ.ά.

Ως τομέας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με συνεχή εξέλιξη. Σε αυτή μπορούν να εξειδικευθούν άτομα που εστιάζουν τις σπουδές, το επάγγελμα, το ενδιαφέρον και την εμπειρία τους στο χώρο των επιστημών της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και των επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω: Η Ακαδημία των Πολιτών, (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία – ISO 9001), με την επιστημονική εποπτεία του Εργαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Εργαστηρίου Πολιτικών και Κοινωνικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκηρύσσουν διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευόμενοι από όλον τον κόσμο, εφόσον χειρίζονται άπταιστα την Ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1430 διδακτικές ώρες και οι ενότητες που θα διδαχτούν θα είναι οι εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Θ. Ε ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Θ.Ε.
Αρχές Συμβουλευτικής Σπύρου Στέλλα

Κλινική Ψυχολόγος

80 ώρες
Διαδικτυακή Συμβουλευτική Παπάνης Ευστράτιος

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

80 ώρες
Συμβουλευτική σχέσεων, γάμου και οικογένειας Δρ Σίμου Βίκυ – Ψυχολόγος

.

Κωνσταντίνου Ελένη, Ψυχοθεραπεύτρια

80 ώρες
Επαγγελματική Συμβουλευτική Βίκη Αγνή

Δρ. Γενικής Πειραματικής Ψυχολογίας

80 ώρες
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική : Συμβουλευτική του Επιπολιτισμού και της Ένταξης Δρ Τσάκαλος Μιχάλης

Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης

80 ώρες
Σχολική Συμβουλευτική Γιαβρίμης Παναγιώτης

Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου

80 ώρες
Ανάπτυξη της Αυτοεκτίμησης, Διεκδικητικότητα και Επικοινωνία Τσουκαρέλλης Παναγιώτης

Κοινωνικός Λειτουργός

Κατερίνα Σαμιώτη

Ψυχολόγος

80 ώρες
Συμβουλευτική Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κούτσικος Κώστας

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

80 ώρες
Διαχείριση Κρίσεων και Εργατικό Δίκαιο Μπενάκης Κώστας, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας

Σαντή Αγγελική

Δικηγόρος

80 ώρες
Περιβαλλοντική Συμβουλευτική Σκαναβή Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

80 ώρες
Συμβουλευτική Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Άνεργοι, άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, χρήστες ουσιών, αποφυλακισμένοι, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, άτομα με σεξουαλικές ιδιαιτερότητες κ.ά) Παπαδάκης Νίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστημίου Κρήτης-

Γεωργούλας Ευστράτιος

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

80 ώρες
Πρακτική άσκηση 400 ώρες
Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Καινοτομία και έρευνα στη Συμβουλευτική 30 ώρες
Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 100 ώρες
Διαδικασία αξιολόγησης 20 ώρες

Οι συνεδρίες των εκπαιδευομένων με τους επόπτες θα πραγματοποιούνται σύγχρονα και ασύγχρονα με διαδικτυακή επικοινωνία, μέσω της οποίας θα διεξάγεται η ανάθεση μελέτης, καθοδήγησης, έρευνας, παρουσίασης και αξιολόγησης των θεματικών ενοτήτων. Αδυναμία τήρησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας θεματικής ενότητας συνεπάγεται την επανάληψη της με το αντίστοιχο αντίτιμο. Για την μετάβαση στην επόμενη θεματική ενότητα απαιτείται τουλάχιστον η αξιολόγηση της με 5 μονάδες.

Παράλληλα, για κάθε θεματική ενότητα θα διεξάγεται μια συνάντηση των εκπαιδευόμενων με τον επόπτη καθηγητή και τους συνεργάτες του, που αρχικά καθορίζεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 2.500€. Τα δίδακτρα αυτά μπορούν να καταβληθούν σε 5 ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση συνολικής καταβολής των διδάκτρων παρέχεται έκπτωση 20%.

Στους φοιτητές και σπουδαστές των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 1.500 €.

Η εγγραφή προϋποθέτει προκαταβολή 50€ για εξέταση φακέλου, τα οποία δεν επιστρέφονται, αλλά εκπίπτουν από τα δίδακτρα.

Να σημειωθεί ότι τα κέρδη που θα προκύψουν θα διατεθούν για τη διοργάνωση συνεδρίων, καθώς και για την εκπόνηση ερευνών και μελετών στο χώρο της Συμβουλευτικής, λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Εταιρείας.

Οι εγγραφές για το σεμινάριο ξεκινούν στις 25 Φεβρουαρίου 2011 και λήγουν στις 31 Μαρτίου 2011. Τα σεμινάρια πρόκειται να αρχίσουν στις 4 Απριλίου 2011.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι 10 εκπαιδευόμενοι που θα επιτύχουν τις υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων και της πτυχιακής εργασίας θα απασχοληθούν σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι παραπάνω όροι συμμετοχής δύνανται να τροποποιηθούν από την Ακαδημία των Πολιτών, ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες και καταστάσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος, Πουλερού Πηνελόπη, Δρακάκη Δέσποινα και Καβαρνός Γρηγόρης
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γραφείο της Εταιρείας “Ακαδημία των Πολιτών” Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος)
Τηλέφωνο : 2251054739
E-mail: academy@aigaion.org
Site : www.civilacademy.gr