Διαταραχές Άγχους στα παιδιά και εφήβους

KapodistriakoΙανουάριος – Ιούλιος 2015

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Γεράσιμος Κολαΐτης, Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής

Συντονιστής εκπαίδευσης: Ιωάννης Σύρος, Παιδοψυχίατρος, Συνεργάτης Παν/κής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής

Σκοπός του Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας καθώς και εκπαιδευτικών στο χώρο της ειδικής αγωγής όσον αφορά τη κατάλληλη ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παθολογικού άγχους παιδιών και εφήβων στο χώρο εργασίας τους, στην εκμάθηση σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων, καθώς και στις ενημέρωσή τους σχετικά με τα τρέχοντα κλινικά και ερευνητικά δεδομένα που αφορούν το πεδίο των Αγχωδών Διαταραχών. Οι συναντήσεις θα περιλαμβάνουν τόσο διαλέξεις όσο και εργαστήρια ανάλυσης κλινικών περιπτώσεων.

Περιεχόμενο και διάρκεια Προγράμματος:

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 διαλέξεις διάρκειας 5 ωρών ανά 15ήμερο. Συνολική διάρκεια σεμιναρίου: 6 μήνες.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα,:

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η αποδοχή ή η απόρριψή της ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι παιδοψυχίατροι και ψυχίατροι, παιδίατροι, ιατροί λοιπών ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, λοιποί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο σχετικό αντικείμενο.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, θα είναι κατά σειρά: επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, μεταπτυχιακές σπουδές, επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας, βαθμός βασικού πτυχίου.

Αναλυτική θεματολογία:

Ενότητα 1: Γενικά για τις Αγχώδεις Διαταραχές. Εισαγωγικές γνώσεις Ι

Ενότητα 2: Γενικά για τις Αγχώδεις Διαταραχές. Εισαγωγικές γνώσεις ΙΙ

Ενότητα 3: Διαταραχή Άγχους αποχωρισμού / Σχολική Άρνηση

Ενότητα 4: Ειδικές Φοβίες

Ενότητα 5: Κοινωνική Φοβία

Ενότητα 6: Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή / Διαταραχή Πανικού με/χωρίς Αγοραφοβία

Ενότητα 7: Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Ι

Ενότητα 8: Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή ΙΙ

Ενότητα 9: Διαταραχή του Μετατραυματικού stress I

Ενότητα 10: Μετατραυματικό stress μετά από Φυσικές Καταστροφές

Ενότητα 11: Ψυχοεκπαίδευση των διαταραχών του Άγχους (ευαισθητοποίηση στο Συμπεριφοριολογικό – γνωσιακό μοντέλο)

Ενότητα 12: Βιολογικές θεραπείες Αγχωδών Διαταραχών. Σύγχρονα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα– σύνοψη – κλείσιμο σεμιναρίου

Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 350 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του συμμετέχοντα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης με τίτλο ανάλογο με αυτόν του Προγράμματος.

Δείτε Πρόγραμμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Γραμματεία Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τηλ.: 2132013225 (ώρες επικοινωνίας: καθημ. 12.00 – 14.00)

email: aghodeisdiatarahes.uoa@gmail.com