Απαραίτητη η εφαρμογή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε όλες τις κοινωνικές ομάδες

Ανοιχτή επιστολή στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προκειμένου να καταθέσει τη θέση της για την προτεινόμενη από το Υπουργείο τροποποιημένη εφαρμογή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Όπως τονίζει η Συνομοσπονδία, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για την ελληνική Πολιτεία και κοινωνία, δεδομένου ότι σχεδιάστηκε για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα μοναχικά άτομα, τα άτομα με αναπηρία κ.λπ., που κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό από οποιαδήποτε άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Το Πρόγραμμα συνεπώς διαθέτει ένα κατεξοχήν κοινωνικό χαρακτήρα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσει, ήτοι να αγνοεί αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη τις υπηρεσίες του και να ωφελούνται από αυτό μόνο εκείνοι που διαθέτουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα.

Το αναπηρικό κίνημα της χώρας δεν μπορεί να δεχτεί ότι το Πρόγραμμα κατά την εφαρμογή του το νέο έτος θα αποκλείει τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αντιθέτως, ακόμη και εάν κατά το έτος 2011 πρέπει να εξασφαλιστούν, πέραν της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης, εθνικοί πόροι για την κάλυψη των αναγκών αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η ελληνική Πολιτεία έχει πολιτική και ηθική υποχρέωση να το πράξει.

Επιπρόσθετα, πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος της χώρας είναι να διασφαλιστεί και μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του, δηλαδή από το έτος 2012 και έπειτα, ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος, με τη χρηματοδότησή του αποκλειστικά και μόνο με δημόσιους εθνικούς πόρους. Η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του Προγράμματος, η οποία αναμφισβήτητα θα σηματοδοτήσει την πλήρη εμπορευματοποίησή του, θα οδηγήσει στην πλήρη μετάλλαξη του χαρακτήρα του, αφού με αυτόν τον τρόπο δεν θα απευθύνεται στους πλέον ευάλωτους, αλλά στους «έχοντες και κατέχοντες».

Η Συνομοσπονδία ζητεί την προσωπική παρέμβαση της Υπουργού προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός ο κοινωνικός, δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά το πέρας του έτους 2011. Επίσης ζητεί την προσωπική της παρέμβαση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνουν «εκτός», κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του το έτος 2011, εκείνα τα άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη τις υπηρεσίες του Προγράμματος.