Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ” ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εθελοντές μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές, κ.ά. για την πραγματοποίηση παιδικών δράσεων μια φορά την εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες
:
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ”
τηλ.: 210 5901243
ώρες 10.00-17.00
arts.edra@gmail.com