1-2 Νοεμβρίου 2019, Wyndham Grand Athens, Αθήνα

Γραμματεία:

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ Α.Ε.
Νίκης 16, Τ.Κ. 10557 Αθήνα
ΤΗΛ: 210 72 54 383 – 385 – 386
E MAIL: info@one2onesa.com