3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας και Εκπαίδευσης

3o συνέδριο ακουστικής οικολογίας και εκπαίδευσης

Ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων εγγραφής: 1 Μαρτίου έως 30 Μαΐου 2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 22 Απριλίου

Ανακοίνωση αποδοχής προτάσεων: 10 Μαΐου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου: 15 Ιουνίου

Περισσότερα δείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://akousedu.wordpress.com/2014/02/18/acousedu/