3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Ο κλάδος της Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης θα διοργανώσουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, με τίτλο «Από τη σχέση στις σχέσεις» το οποίο θα πραγματοποιηθεί 27-30 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη.

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι η σχέση, η πρώτη σημαντική σχέση του βρέφους με το πρόσωπο που έχει αναλάβει την φροντίδα του,  και η μετάβαση από τη σχέση αυτή στις  σχέσεις που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του βίου.

Η σημασία της πρώτης σχέσης και ο ρόλος της  στην  ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου αναγνωρίζεται ευρέως από  ψυχολόγους πολλών κατευθύνσεων  και μελετάται ιδιαίτερα από τους αναπτυξιακούς ψυχολόγους.

Οι μελέτες για την ανάπτυξη του βρέφους και του παιδιού, οι μελέτες των αλληλεπιδράσεων γονέων – παιδιών αλλά και η γνώση από την κλινική πράξη με γονείς και παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα βασικά στοιχεία των πρώιμων και μετέπειτα αλληλεπιδράσεων, τη σημασία τους  στη συγκρότηση του ψυχισμού, την επίδραση της προσωπικής ιστορίας αλλά και των φαντασιώσεων των γονέων στη διαμόρφωση των σχέσεων με τα παιδιά τους καθώς και την ουσιαστική συμβολή του ίδιου του βρέφους και του παιδιού στις σχέσεις αυτές. Μας βοηθούν, επίσης, να κατανοήσουμε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης και έχουν την ρίζα τους στην αρχή της ζωής.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου : www.exeliktiki2012.gr
Γραμματεία Συνεδρίου: Triaena Tours & Congress A.E.
Τηλ. 210 7499330 / 331
Ε-mail: exeliktiki2012@triaenatours.gr