28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών και στρογγυλών τραπεζιών είναι η 18η Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη σελίδα του συνεδρίου εδώ