27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής | 18-21 Απριλίου 2019

18-21 Απριλίου 2019, Ξενοδοχείο Aquila-Atlantis, Ηράκλειο, Κρήτη

Σας προσκαλούμε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Ηράκλειο, 18-21 Απριλίου 2019, στο ξενοδοχείο Aquila-Atlantis. Επιλέξαμε αυτή την ασυνήθη ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου για να μην συμπέσει με τις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις εντός του Μαΐου.

Η επιλογή του Ηρακλείου ως τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου έγινε με κριτήριο την ιδιαίτερη συνεισφορά της Κρήτης στην εξέλιξη της ψυχιατρικής φροντίδας στη χώρα μας, την επιτυχή εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της εκπαίδευσης στη ψυχιατρική.

Ένα Πανελλήνιο συνέδριο οφείλει να θέσει και να μελετήσει προβλήματα που αφορούν τόσο την ίδια τη ψυχιατρική, όσο και τη γενικότερη πρόσληψη της ψυχικής υγιεινής από την κοινωνία. Παράλληλα επιχειρεί την κάλυψη επιλεγμένων αντικειμένων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Όπως πάντα συμβαίνει, η θεματολογία του πανελληνίου συνεδρίου καλύπτει όλους τους τομείς της σύγχρονης ψυχιατρικής, όπως φαίνεται στον κατάλογο που ακολουθεί την παρούσα πρόσκληση, στοχεύει όμως ιδιαίτερα στην:

Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη Ψυχιατρική

Προσδοκούμε στην ενεργό συμμετοχή σας και εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στον πολύπλευρο χαρακτήρα της κύριας επιστημονικής εκδήλωσης της Εταιρείας μας, σύμφωνα με τα διδάγματα και των προηγούμενων συνεδρίων μας. Στην πρώτη ανακοίνωση περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες οδηγίες για την υποβολή στρογγυλών τραπεζιών και εργασιών, ώστε να γίνει δυνατή η έγκαιρη αξιολόγηση και κατάταξη των προτάσεων, η διασπορά τους σε όχι περισσότερες από τέσσερις αίθουσες και η έγκαιρη κατάρτιση ενός ενδεικτικού τελικού προγράμματος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Δημήτριος Πλουμπίδης
Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Περισσότερες πληροφορίες εδώ