Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) προκειμένου να διασφαλίσει το κοινό και τους επαγγελματίες ψυχολόγους από τις ψευδεπίγραφες χρήσεις του τίτλου του Ψυχολόγου, οι οποίες παραπλανούν τους πολίτες, έχει προβεί στα κάτωθι μέτρα:

1. Ταυτότητα Επαγγελματία Ψυχολόγου.

Ο Σ.Ε.Ψ. εκδίδει, για τους ψυχολόγους μέλη του, Ταυτότητα Επαγγελματία Ψυχολόγου, αυτομάτως με την εγγραφή τους στον Σ.Ε.Ψ. και την ανανεώνει δωρεάν κάθε τρία χρόνια. Ο πολίτης μπορεί να ζητήσει από τον Ψυχολόγο να του επιδείξει την Ταυτότητά του.

2. Πιστοποίηση του Επαγγελματία Ψυχολόγου.

Ο Σ.Ε.Ψ., επιπλέον της απαραίτητης Βεβαίωσης ή Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, ήδη από το 2000, εδώ και 20 χρόνια, εφοδιάζει τους επαγγελματίες ψυχολόγους μέλη του με την Πιστοποίηση Επαγγελματία Ψυχολόγου.

Η Πιστοποίηση αναρτάται στην εξώθυρα του ιδιωτικού γραφείου των ελευθέρων επαγγελματιών ή τοποθετείται ευδιάκριτα στον εσωτερικό χώρο του γραφείου των ψυχολόγων που εργάζονται είναι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί). Η Πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει στους πολίτες ότι απευθύνονται σε εξειδικευμένο επιστήμονα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο οποίος κατέχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται από την Πολιτεία, για να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του Ψυχολόγου. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν να δουν την Πιστοποίηση αυτή, αν δεν είναι εμφανής στο γραφείο του Ψυχολόγου.

3. Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών & Ηλεκτρονική Επαγγελματική Κάρτα.

Ο Σ.Ε.Ψ. στην ιστοσελίδα (www.seps.gr) από το 2000, εδώ και 20 χρόνια, έχει δημιουργήσει Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών, όπου οι πολίτες δύνανται μέσω της μηχανής αναζήτησης της ιστοσελίδας («Αναζητώ Ψυχολόγο») να επιλέξουν κατά περιοχή ή κατ’ αλφαβητική σειρά επαγγελματίες Ψυχολόγους. Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο, διότι οι επαγγελματικοί οδηγοί/πλατφόρμες, που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, είναι, κατά κανόνα, αναξιόπιστοι, αφού καταχωρούν τους ελευθέρους επαγγελματίες στο ανάλογο επάγγελμα μόνο σύμφωνα με τη δική τους δήλωση και όχι κατόπιν ελέγχου των τίτλων τους.

4. Πιστοποιημένος EuroPsy Basic Ψυχολόγος.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων – EFPA έχει δημιουργήσει για τους ευρωπαίους ψυχολόγους την Πιστοποίηση EuroPsy, η οποία καθορίζει τα υψηλά κριτήρια επάρκειας για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση του σύγχρονου Ευρωπαίου Επαγγελματία Ψυχολόγου. Οι Έλληνες Ψυχολόγοι, που πληρούν τα κριτήρια αυτά, καταχωρούνται από το 2014 στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων της EFPA, το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό (http://www.europsy-efpa.eu/ , http://www.seps.gr/index.php/europsy?showall=&start=10 ).

5. Συστάσεις για τους Πολίτες.

Ο Σ.Ε.Ψ. συστήνει στους πολίτες, όταν επισκέπτονται Ψυχολόγο, να ζητούν να τους επιδείξει την Βεβαίωση ή Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, αν δεν είναι αναρτημένη στο γραφείο του. Στην περίπτωση που ο επαγγελματίας κάνει χρήση του τίτλου του Ψυχολόγου, χωρίς να μπορεί να επιδείξει την Βεβαίωση ή Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, οι πολίτες μπορούν να το αναφέρουν στο Υπουργείο Υγείας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

H Πρόεδρος

Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα, Κλινικός Ψυχολόγος

Η Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Δ. Καραγιάννη, Κλινικός Ψυχολόγος

________________________________________________________________________

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων της χώρας μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 991/79-άρθρο 8, 2646/98, την Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-2012). Αριθμεί πάνω από 3.000 μέλη και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1988. Η EFPA αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 40 ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται περισσότεροι από 400.000 Ψυχολόγοι (http://www.efpa.eu)