Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα

Cross-cultural Internet and mobile phone uses

Πρόκειται για μία διεθνή έρευνα για την χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, την οποία διεξάγει το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία σε συνεργασία με 7 Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα (μεταξύ των οποίων και το ΤΕΙ Κρήτης στην Ελλάδα), 5 ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ν. Αμερική και 2 στην Μέση Ανατολή.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα αυτή, απαντώντας σε ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ: https://goo.gl/xryNW9. Η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και εθελοντική. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη σύνταξη επιστημονικής έκθεσης-αναφοράς και θα παραμείνουν εμπιστευτικά και ανώνυμα.

Παρακαλώ ενημερώστε γονείς, φίλους και γνωστούς για τη διεξαγωγή της έρευνας και προωθήστε το σύνδεσμο (link) για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Όσο μεγαλύτερο το δείγμα από την Ελλάδα, τόσο εγκυρότερα τα αποτελέσματα! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης (akalaitzaki@staff.teicrete.gr).

Η συμβολή καθενός/καθεμιάς ξεχωριστά είναι πολύτιμη για την επιτυχία της έρευνας!

Σας ευχαριστούμε!