Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ψυχολόγου στην “Αυλή Του Κόσμου”

Το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στην Αθήνα, αναζητά Ψυχολόγο (Πλήρους απασχόλησης).
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης εργασίας και είναι ορισμένου χρόνου (διάρκεια 1 έτος).​
Απαραίτητα Δικαιολογητικά​:
• Αίτηση Υποψηφιότητας (Δείτε εδώ)​
• Φωτοαντίγραφα Πτυχίων ​
• Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ​
• Βιογραφικό Σημείωμα ​
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ως τις 30/4/2019.​

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας καθημερινά 10:00 – 16:00, στο τηλέφωνο 210-5789190.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη εδώ