Ο πόνος – Απαιτήσεις και συνέπειες από την παρουσία και την απουσία πόνου

8o Συµπόσιο Ψυχοσωµατικής

Αµφιθέατρο Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών
Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Πρόγραµµα Συµποσίου
8.45 έως 9.30 Εγγραφές
9.30 έως 10.45 Οµιλία
Πόνος : Φύλακας της ζωής
Βασίλης Δηµόπουλος, Διδάσκων αναλυτής ΕΨΕ, µέλος ΕΨΣΕ

10.45 έως 11.15 Διάλειµµα

11.15 έως 13.15 Στρογγυλό τραπέζι
Γλωσσικές εκφάνσεις του πόνου και οι ψυχικές τους συνεπαγωγές
Οµιλήτρια: Χρυσούλα Λασκαράτου, Οµότιµος καθηγήτρια Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ
Σχολιαστής : Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Διδάσκων ψυχαναλυτής ΕΨΕ & APF, Πρόεδρος ΕΨΣΕ

13.15 έως 15.00 Μεσηµβρινή διακοπή

15.00 έως 16.15 Οµιλία
Ο ρόλος της αρνητικής ψευδαίσθησης στην απουσία πόνου σε σωµατικούς ασθενείς
Σάββας Σαββόπουλος, Διδάσκων αναλυτής ΕΨΕ, µέλος ΕΨΣΕ & IPSO Paris

16.15 έως 18.15 Στρογγυλό τραπέζι
Τι θεραπεύουµε όταν θεραπεύουµε τον πόνο
Οµιλίες :
Έφη Σταυροπούλου, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας, Ιατρείο Πόνου του Γ.Ν.Α. “ΚΑΤ”
Αικατερίνη Ζησίµου, Ψυχολόγος Υγείας Ιατρείο Πόνου του Γ.Ν.Α. “ΚΑΤ”
Σχολιαστής : Ιάκωβος Κλεώπας, µέλος ΕΨΕ, Αντιπρόεδρος της Association internationale de Psychosomatique P.Marty

18.30 Ένα κρασί, στο αίθριο του ΕΙΕ

Πληροφορίες
Συµµετοχή : 35 ευρώ.
Εκπαιδευόµενοι όλων των Εταιρειών και φοιτητές : 15 ευρώ (µε την προσκόµιση των αντίστοιχων εγγράφων).
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δίνονται στο τέλος των εργασιών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ 8ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ της ΕΨΣΕ

Ο πόνος έχει την καταγωγή του και την έδρα του στο σώµα αλλά ως αίσθηση υπεισέρχεται
στον ψυχισµό απαιτώντας µορφοποίηση και επεξεργασία. Αναπαρίσταται µε εικόνες και
λέξεις και παίρνει µέρος σε φαντασιωσικά σενάρια και ρεαλιστικές σκέψεις µε στόχο της
απόδοσης σε αυτόν συναισθήµατος και νοήµατος. Το πέρασµα ( S.Freud, 1926, «Αναστολή,
σύµπτωµα, άγχος») από τον σωµατικό στον ψυχικό πόνο ισοδυναµεί µε τη µετάβαση-αλλαγή
της επένδυσης από ναρκισσική σε επένδυση προς/ µε το αντικείµενο.

Ο πόνος, έχοντας ρόλο άγχους-σήµατος, χάρη στη λειτουργία της συνδιέγερσης έλκει
λιβιδινική ενέργεια υπέρ της ζωής. Αυτή η διαπλοκή των ερωτικών και των καταστροφικών
ενορµήσεων αποκτώντας µαζοχιστικό χαρακτήρα καθίσταται άµυνα απέναντι στα φαινόµενα
του «αρνητικού» και της αποψυχικοποίησης. Ως µαζοχιστικό αντικείµενο ο πόνος µπορεί να
βοηθήσει το πάσχον υποκείµενο να διατηρεί την αυτονοµία του και την διαφοροποίησή του.
Κλινικά παραδείγµατα θα δείξουν τις συνέπειες της αποτυχίας µείξης των ενορµήσεων και
της δηµιουργίας µαζοχιστικής ποιότητας στον πόνο καθώς επίσης τις θεραπευτικές
στρατηγικές για την ψυχικοποίηση του πόνου.

Γλωσσολογικές µελέτες θα δείξουν το πώς ο πόνος αποτυπώνεται στον λόγο, το πώς
επικοινωνείται στον εαυτό και στον άλλον, τη σηµασία των συµβολικών γλωσσικών
διεργασιών και τις επιπτώσεις από την απώλεια αυτών. Με την παρουσίαση των σωµατικών
και ψυχικών θεραπευτικών προσεγγίσεων ενός Ιατρείου Πόνου και αντιστοίχων κλινικών
παραδειγµάτων, θα επιχειρηθεί η απάντηση στο πολύπλοκο ερώτηµα, τι θεραπεύουµε όταν
θεραπεύουµε τον πόνο.

Το 8ο Συµπόσιο της ΕΨΣΕ µε άξονα την Ψυχοσωµατική και την Ψυχαναλυτική θεωρία
συνδιαλέγεται µε την Ιατρική και την Γλωσσολογία για να προσεγγίσει διεπιστηµονικά το
εξαιρετικά πολύπλοκο, αλλά και τόσο παρόν στην κλινική πράξη, θέµα της παρουσίας µη
ψυχικοποιηµένου πόνου και της απουσίας πόνου εκεί όπου αναµενόταν να υπάρχει.