Κλινική Αξιολόγηση & Συμβουλευτική – Παρουσίαση Βιβλίου