Το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας, με εμπειρία 29 ετών στην εκπαίδευση, μελέτη, έρευνα και διάδοση της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, διοργανώνει για 5ησυνεχή χρονιά το Εργαστήριο Τέχνης «Ιχνηλατώντας τον Καλλιτέχνη μέσα μας», που διευκολύνει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στη διερεύνηση της ατομικής αυτογνωσίας.

Στο εργαστήριο αυτό γίνεται γνωριμία με τις Εικαστικές Τέχνες και την εφαρμογή τους και διερευνάται η σχέση του σώματος καθώς και η συμμετοχή του κατά την δημιουργική διαδικασία και την εικαστική έκφραση. Δηλαδή, με εργαλείο τα εικαστικά μέσα και την παράλληλη επικέντρωση στο σώμα και την σωματική αίσθηση, στοχεύουμε στην ανάδυση του προσωπικού μας Καλλιτέχνη και Θεραπευτή.

1η Ενότητα: Τα εικαστικά μέσα και υλικά

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται γνωριμία με τα υλικά και τις τεχνικές της εικαστικής έκφρασης. Προσεγγίζοντας αισθητηριακά τα υλικά, τις δυνατότητες και τις ιδιότητες τους, εξοικειωνόμαστε μαζί τους, παράλληλα και με τη δική μας δημιουργικότητα.

2η Ενότητα: Εστίαση στο σώμα

Στην πραγματικότητα φορέας και διαμεσολαβητής της ύπαρξής μας είναι το ίδιο μας το σώμα. Συναισθήματα, εμπειρίες και όλος ο εσωτερικός μας κόσμος αναπτύσσεται και πραγματώνεται εντός και δια μέσω αυτού. Μέσα από την εικαστική έκφραση αναγνωρίζουμε την εσωτερική μας κίνηση. Σε διαδικασία ήσυχης και χαλαρής σύνδεσης με τον Εαυτό – Σώμα, διερευνούμε τρόπους ενεργοποίησης και αφύπνισης της δημιουργικότητας και της προσωπικής μας έκφρασης.

3η Ενότητα: Η τέχνη ως θεραπευτής

Με την επιλογή των εικαστικών μέσων, με το αισθητικό και ψυχολογικό «διάβασμα» των εικόνων και των δημιουργημάτων μας, οδηγούμε τον εσωτερικό μας Καλλιτέχνη να αποκαλυφθεί και να γίνει ο προσωπικός μας Θεραπευτής.

Συντονίστρια: Α. ΤρίμηΟικογενειακή/Συστημική Θεραπεύτρια, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια

Ημερομηνίες διεξαγωγής11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12/2018, 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3,21/3, 4/4, 18/4, 9/5, 23/5, 6/6, 20/6/2019

Ώρες διεξαγωγής: Κάθε 2η Πέμπτη, 17:30-20:30

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μάθετε περισσότερα εδώ