Ιστός: Δίκτυο υποστήριξης και αλληλεγύης για ΔΩΡΕΑΝ ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Οι υπηρεσίες θα δίνονται στις γλώσσες: Ελληνικά, Αλβανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Ο ΙΣΤΟΣ είναι ένα δίκτυο αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε από μία ομάδα ψυχαναλυτών με σκοπό την ψυχική και κοινωνική υποστήριξη συνανθρώπων μας εν μέσω της πανδημίας. Το δίκτυο υποστήριξης απαρτίζεται από ψυχαναλυτές, κλινικούς ψυχολόγους, ψυχίατρο, παιδοψυχιάτρο, κοινωνικό λειτουργό και ειδικό παιδαγωγό.

Η παροχή υπηρεσιών είναι δωρεάν, και θα γίνεται με τους εξής τρόπους: είτε με τηλεφωνικές/τηλεματικές συνεδρίες σε συμφωνημένο χρόνο μετά από συνεννόηση με τους συντονιστές του δικτύου είτε με απαντήσεις σε γραπτά μηνύματα με ερωτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών του δικτύου, στο inbox της σελίδας του δικτύου στο facebook. Επίσης ο ΙΣΤΟΣ θα αναρτά πληροφορίες και ενημερώσεις που είναι χρήσιμες και σημαντικές για την τρέχουσα υγειονομική κρίση και την αντιμετώπισή της.

Είμαστε μαζί.Κανένας/Καμία Μόνος/η. Η φωνή σας ακούγεται!

-Οι υπηρεσίες θα δίνονται στις γλώσσες: Ελληνικά, Αλβανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

e-mail: istos.psychoanalysis@gmail.com

Page Facebook: https://www.facebook.com/istosdiktio/

 

ISTOS është një rrjet solidariteti i krijuar nga një grup psikoanalistësh me qëllim ofrimin e suportit mendor dhe social ndaj çdo njeriu në nevojë në këtë kohë pandemie. Rrjeti i suportit përbëhet nga psikoanalistë, psikolog klinik, psikiatër, psikiatër për fëmijë, punonjës social dhe edukatorë të veçantë. Shërbimi është falas dhe ofrohet nëpërmjet seancave telefonike në një orar të caktuar pas konsultimit me koordinatorët e rrjetit. Gjithashtu ne do t’ ju përgjigjemi edhe pyetjeve tuaja nëpërmjet mesazheve në Facebook. ISTOS do të postojë informacione dhe përditësime të nevojshme dhe të rëndësishme për krizën aktuale shëndetësore dhe trajtimet e mundshme.
Jemi të gjithë bashkë. Asnjëri / asnjëra nuk është vetëm. Zëri yt dëgjohet!
Shërbimi është i mundur në gjuhët që vijojnë: Greqisht, Shqip, Anglisht, Gjermanisht, Frëngjisht.
e-mail: istos.psychoanalysis@gmail.com

ΙSTOS is a solidarity network that was created by a group of psychoanalysts aiming at the mental and social support of our fellow human beings during the pandemic. The support network consists of psychoanalysts, clinical psychologists, a psychiatrist, a social worker and a special education teacher. The services provided are free and will be delivered in the following ways: 1) Through telephonic/telematic sessions, at a time agreed with the coordinators of the network. 2) Through the network’s page on Facebook, where anyone interested can send an inbox to which the coordinators will instantly reply. 3) Moreover, on the ISTOS page various useful, important and updated information related to the current health crisis we are going through as well as ways to deal with it, will be posted. We are all together.
No one should be alone. Everyone should have the chance to be heard!
The services will be provided in the following languages: Greek, Albanian, English and French.

Contact details: E-mail: istos.psychoanalysis@gmail.com Facebook page: https://www.facebook.com/istosdiktio/

ISTOS est un réseau de solidarité, créé d’ une équipe psychanalytique aux fins de soutenir au niveau psychique et social les personnes en vue de la pandémie et du confinement. Le réseau de soutien est consisté des psychanalystes, des psychologues cliniciens, un psychiatre, un travailleur social et un éducateur spécialisé. Les services fournis sont gratuits et ils ont lieu soit sous la forme de sessions téléphoniques avec une des membres du réseau à une heure convenue avec les coordinateurs soit sous la forme de réponses à des messages écrits inbox à la page du réseau sur Facebook. Également ISTOS postera des informations et des mises à jour importantes et utiles concernant la crise sanitaire courante. Nous sommes ensemble, personne n’est seule. Votre voix est entendue!
Les services sont fournis en grec, albanais, anglais, français et allemand.
Détails de contact : E-mail: istos.psychoanalysis@gmail.com
Page Facebook: https://www.facebook.com/istosdiktio/

ISTOS ist ein Solidaritätsnetz, das eine Gruppe von Psychoanalytikern/Psychoanalytikerinnen erschaffen hat, mit dem Zweck die psychische und soziale Unterstützung unserer Mitmenschen in der Pandimie. Das Unterstützungsnetz besteht aus Psychoanalytiker/Psychoanalytikerinnen, klinische Psychologen/Psychologinnen, Psychiater, Kinderpsychiater, Sozialarbeiter und Spezialpädagogin. Die Dienstleistungsgewährung ist gratis und die geschieht durch zwei mögliche Weise: entweder durch telephonisch- oder Videositzungen in bestimmtem Termin nach einer Verständigung mit den Koordinatoren des Unterstützungsnetzes oder durch Antworten von schriftlichen Texten der Nutzer der Diensten des Netzes in dem „inbox“ der Seite des Unterstützungsnetzes auf Facebook. Hinzufüglich wird ISTOS Informationen und aktuelle Nachrichten hochladen, die nutzlich und wichtig für die laufende Gesundheitskrise und ihre Bewältigung sind.
Wir sind zusammen.Niemand allein!
Ihre Stimme ist zu hören!
-Die Dienste werden in den folgenden Sprachen gegeben: Griechisch, Albanisch, Englisch, Französisch, Deutsch

e-mail: istos.psychoanalysis@gmail.com