Θέση εργασίας Μουσικοθεραπευτή!

Για το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Ατόμων με ΔΑΦ “Ηλίανθος” στο Περιστέρι – Αττικής (Χρυσολωρά 10-12, 3΄απο την στάση μετρό “Αγιος Αντώνιος”)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και πιθανότητα ανανέωσης. Η συνεργασία θα ξεκινήσει άμεσα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

-Αίτηση Υποψηφιότητας
-Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
-Βιογραφικό Σημείωμα
-Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Θα συνεκτιμηθούν η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας και σε πληθυσμό με ΔΑΦ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilianthos@kpechios.gr, με τίτλο: ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ από τη δημοσίευση της παρούσης έως τις 23/11/18.

Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ την αίτηση