Θέσεις σε προγράμματα του εξωτερικού

Ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δημοσιοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα θέσεις για προγράμματα στο εξωτερικό για νέους έως 30 ετών μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Αρκετά, αφορούν θέσεις στον τομέα της κοινωνικής εργασίας.

Tο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής με ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει αίτηση μπορεί να απευθυνθεί στο  e-mail : nefeleonas@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων που τρέχει.

Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα εδώ