Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση

Συγγραφέας: Γρηγόρης Ποταμιανός και συνεργάτες

H παρούσα εργασία αποτελεί το τρίτο κατά σειρά εγχείρημα σχετικά με τη δια-λόγου θεραπεία η οποία διακρίνει τόσο τη Συμβουλευτική ψυχολογία όσο και την ψυχοθεραπεία. Στο πρώτο μας έργο Συμβουλευτική Ψυχολογία: Προβληματισμοί και κλινικές Πρακτικές σχολιάσαμε τη συμβουλευτική ψυχολογία σε κοινωνικό – πολιτικό – πολιτισμικό πλαίσιο και τις παρεμβάσεις σε χώρους όπως η εργασία, η απώλεια και το πένθος, η συμβουλευτική γονέων κ.α.

Στη δεύτερη προσπάθειά μας Ψυχοθεραπεία: Μεθοδολογία και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας βασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων εστιάσαμε στα προαναφερθέντα.
Το παρόν πόνημα αποτελείται από τρεις ενότητες. (1) Αναδρομή στην Ιστορία της Ψυχοθεραπείας, (2) Διαδικασίες, Εκπαίδευση και Νομικά Θέματα σχετικά με την Ψυχοθεραπευτική Παρέμβαση, (3) Μελλοντικές Προεκτάσεις στην Κλινική Έρευνα και Ψυχολογική Θεραπεία. Η παραπάνω θεματολογία, κατά την άποψή μας, συμπληρώνει –χωρίς να εξαντλεί– σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με την έννοια της ψυχοθεραπείας τόσο στην κλινική πρακτική όσο και στην έρευνα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Παπαζήση
Αριθμός σελίδων: 176
Έτος έκδοσης: 2020
Τιμή: €11