Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου εστιάζει φέτος στην πρόληψη των αυτοκτονιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης /424 ΓΣΝΕ σε συνεργασία με τις Ά, Β΄, Γ΄Ψυχιατρικές Κλινικές Α.Π.Θ. και την Ψυχιατρική Κλινική 424 ΓΣΝΕ οργανώνει ημερίδα με θέμα: “Αυτοκτονικότητα και Αυτοκτονίες” υπό την αιγίδα του Κλάδου Στρατιωτικής Ψυχιατρικής της ΕΨΕ.

Η εκδήλωση απευθύνεται στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμων της περιοχής, στην επιστημονική κοινότητα και είναι ανοιχτή στο κοινό.

Facebook event