Ζητούνται Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές και Επισκέπτες Υγείας

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2432 10/7/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύνολο Θέσεων 355

Στις προκηρρυσόμενες  θέσεις αναφέρονται και

40 θέσεις για Ψυχολόγους

53 θέσεις για ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

76 θέσεις για ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών

6 θέσεις για Επισκεπτών Υγείας κλπ

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00)

Δείτε αναλυτικά εδώ