Ζητείται Ψυχολόγος/Ψυχίατρος από το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ζητάει Ψυχολόγο/Ψυχίατρο για έρευνα Πεδίου για το Project:  For a Respectful and Effective Approach to the Refugee Mental Health Issues.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο Α.Ε.Ι.

– Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

– Εργασιακή εμπειρία με πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο

– Γνώση αραβικών ή/και φαρσί θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Περιγραφή Καθηκόντων:

Έρευνα Χαρτογράφησης:

– Πρακτικές και κενά στην Ελλάδα

– Υπάρχουσες υπηρεσίες και αξιολόγηση των αναγκών των προσφύγων

– Ανάγκη αξιολόγησης της περίθαλψης της ψυχικής υγείας των προσφύγων

– Ευρωπαϊκές ορθές πρακτικές για τη διαμεσολάβηση στον τομέα της ψυχικής υγείας

– Συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την  εκπαίδευση Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών

Τύπος απασχόλησης:

Σύμβαση έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Προθεσμία υποβολής β.σ.:

Έως 25/04/2018, Τετάρτη και ώρα 17:30

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και επιστολής ενδιαφέροντος υπόψη Γιώργου Στεφανόπουλου στο mental.health@refugees.gr

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στo γραφείo του ΕΦΠ.

Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://refugees.gr