Ζητείται Ψυχολόγος για το Κέντρο Ημέρας «…στο κέντρο της πόλης» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

με μεταπτυχιακή ειδίκευση

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «… στο κέντρο της πόλης» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.),

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ με μεταπτυχιακή ειδίκευση ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης (οχτώ ωρών ημερησίως – πρωινό ή/και απογευματινό) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών

Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ την αίτηση συμμετοχής και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και τις 04/04/2018 ώρα 16:00 (καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή παράδοσης στα γραφεία) στη Διεύθυνση:
«ΕΚΗ-«ΚΚΔ» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, Αθήνα, Τ.Κ. 104.39»

Σημειώνεται ότι από την καταληκτική ημερομηνία 04/04/2018 θα υπάρχει αναμονή για παραλαβή αιτήσεων με σφραγίδα ταχυδρομείου την 04/04/2018 μέχρι και 12/04/2018. Όσες αιτήσεις περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Στις 13-4-2018 η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Πληροφορίες:
– στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας – «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 15:00, τηλ. 210-88.18.946, κ. Μίνα Τώρου
– από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.pepsaee.gr

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ