Ζητείται Συντονίστρια/στης Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 26_ 03_2018
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ Συντονίστρια/στης Κοινωνικής Υπηρεσίας
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό , το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Συντονίστριας/στη Κοινωνικής Υπηρεσίας για πλήρη απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

 • Συντονισμός δράσεων Κοινωνικής Υπηρεσίας με άμεση και στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία καθώς και το Τμήμα Υποδοχής και Διερμηνείας του ΕΣΠ
 • Εισήγηση στρατηγικού σχεδιασμού και κατευθύνσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του ΕΣΠ, τον Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Συμμετοχή στη διαδικασία προσλήψεων και της αξιολόγησης απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Καθοδήγηση σχετικά με τη διασφάλιση του απορρήτου και την ορθή συλλογή δεδομένων καθώς και τη χαρτογράφηση δομών και υπηρεσιών
 • Συμμετοχή σε εσωτερικές συναντήσεις στελεχών του ΕΣΠ (Νομική Υπηρεσία, Διερμηνεία- Υποδοχή, Τμήμα Προγραμμάτων, Τμήμα Προμηθειών, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομικό Τμήμα και Διεύθυνση)  με στόχο την καλύτερη δυνατή επικοινωνία καθώς και ανάπτυξη των υφιστάμενων εσωτερικών διαδικασιών
 • Οργάνωση και συμμετοχή ομαδικών συναντήσεων με το σύνολο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • Εποπτεία στους υποσυντονιστές των ομάδων της Κοινωνικής Υπηρεσίας, παροχή επίβλεψης και καθοδήγησης ανάλογα με τον τομέα εργασίας τους
 • Υπεύθυνος/νη για το πλάνο εργασίας του προσωπικού και των στόχων του τμήματος, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης
 • Εισήγηση σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης των μελών της ομάδας της Κοινωνικής υπηρεσίας καθώς και συντονισμό των εκπαιδεύσεων και εποπτείας
 • Συμβολή στην καταγραφή και υποβολή νέων προτάσεων και γενικότερα χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠ, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους προγραμμάτων
 • Εποπτεία και καθοδήγηση των προγραμμάτων που αφορούν την Κοινωνική Υπηρεσία, επιβεβαίωση ότι οι καθορισμένοι στόχοι έχουν επιτευχθεί, καθώς και οι αντίστοιχες αναφορές έχουν υποβληθεί εγκαίρως
 • Επιβεβαίωση ότι οι δραστηριότητες των επαγγελματιών γίνονται μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους σε συνεργασία με το τμήμα προγραμμάτων
 • Εκπροσώπηση του ΕΣΠ σε συναντήσεις με άλλες ΜΚΟ ή εκπροσώπους υπηρεσιών και δομών, workshops εντός και εκτός Ελλάδας
 • Ανάπτυξη και διατήρηση πνεύματος συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς και άλλες ΜΚΟ
 • Προώθηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής και επίλυση προβλημάτων / συγκρούσεων
 • Εκπροσώπηση του ΕΣΠ σε workshops και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Απαραίτητα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο στους τομείς της Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνιολογίας ή άλλων συναφών κοινωνικών επιστημών
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συντονιστική θέση τουλάχιστον πέντε (5) ετών
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ

Επιπρόσθετα προσόντα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε τομείς ενδιαφέροντος του ΕΣΠ , κοινωνική προστασία, κοινωνική διοίκηση, διοίκηση επιχειρήσεων κ.α.
 • Γνώση αντικειμένου ασύλου και μετανάστευσης
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας, προώθηση ομαδικού πνεύματος και καθοδήγηση ώστε να μπορέσει το προσωπικό να εκτελέσει με επιτυχία το ρόλο του
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα
 • Δυνατότητα μετακίνησης στη περιφέρεια, σε περιοχές που δραστηριοποιείται το ΕΣΠ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, Europass cv το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates instructions και συνοδευτική επιστολή στο  hr@gcr.gr  με Θέμα: Συντονίστρια/στης Κοινωνικής Υπηρεσίας, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  11/04/2018

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής, δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.