Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικοθεραπείας

Με δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη - ΔΩΡΕΑΝ

Στις 15 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικοθεραπείας! Οι μουσικοθεραπευτές ως ειδικοί στο χώρο της μουσικής στην υγεία θα οργανώσουν παρουσιάσεις, δράσεις, δημιουργικά και αναζωογονητικά εργαστήρια, με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την εβδομάδα πριν ή μετά από την 15η Νοεμ­βρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών www.musictherapy.gr καθώς και στο www.europeanmusictherapyday.com

Άκου τη φωνή σου

«Άκου τη φωνή σου» είναι η θεματική ενότητα της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικοθεραπείας. Στη μουσικοθε­ραπεία ακούμε τις διαφορετικές φωνές των θεραπευομέ­νων μας. Τους προσκαλούμε και τους δίνουμε χώρο για έκφραση, για διερεύνηση των βιωμάτων τους μέσω της χρήσης της φωνής και των μουσικών οργάνων, ώστε να βοηθηθούν και να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματά τους.

Για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικοθεραπείας στέλνουμε θερμή πρόσκληση προς όλους για να ακουστεί και η δική σας φωνή. Ως μουσικοθεραπευτές, θέλουμε να γίνει γνω­στή σε όλους η δύναμη της διασύνδεσης μέσω της μουσι­κής αλλά και το πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να βοηθή­σει θεραπευτικά τους ανθρώπους ώστε να προχωρήσουν στη ζωή τους.

Μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία είναι ένα κατοχυρωμένο και ερευνη­τικά τεκμηριωμένο επάγγελμα υγείας. Σήμερα στην Ευρώ­πη εργάζονται περισσότεροι από 5.000 μουσικοθεραπευ­τές σε δημόσια και ιδιωτικά πλαίσια, νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, κέντρα ημέρας, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α. Το φάσμα των πληθυσμών που μπορούν να ωφεληθούν από τη μουσικοθεραπεία είναι ευρύ: παιδιά και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές, νευρολογικές παθήσεις, χρόνιες παθήσεις, γη­ριατρικοί ασθενείς κ.α.

Οι μουσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των στοιχείων της μουσικής (του ρυθμού, της μελωδίας, της αρμονίας κ.λπ.) για να δημιουργήσουν ένα μέσο αλληλεπί­δρασης και επικοινωνίας στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης. Σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας, οι συμμετέ­χοντες χρησιμοποιούν ποικιλία μουσικών οργάνων και τη φωνή τους, δημιουργώντας μια μουσική γλώσσα που αντανακλά τη ψυχοσυναισθηματική και σωματική τους κα­τάσταση. Η διαδικασία αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο αλλά και με τους άλλους γύρω τους.

Οι μουσικοθεραπευτές είναι καταρτισμένοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ένα αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών (πτυχίο ή μεταπτυ­χιακό), προκειμένου να ανταποκρίνονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα στις ανάγκες των θεραπευόμενων.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικοθεραπείας είναι να γνωρίσει το ευρύτερο κοινό τις δυνατότητες, τις προο­πτικές και τη συμβολή της Μουσικοθεραπείας σε ένα πιο διευρυμένο και ολιστικό σύστημα υγείας και φροντίδας.

EMTC

H Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μουσικοθεραπείας (EMTC), είναι η συνομοσπονδία συλλόγων επαγγελματιών μουσι­κοθεραπευτών στην Ευρώπη. Στοχεύει στην προώθηση της Μουσικοθεραπείας, καθώς και στην καλλιέργεια αμοι­βαίου σεβασμού, κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών. Ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια, στις 15 Νοεμ­βρίου 1991 και έκτοτε σύλλογοι από σχεδόν 30 Ευρωπαϊ­κές χώρες έχουν γίνει μέλη της. Με αφετηρία το 2014, η 15η Νοεμβρίου ορίστηκε ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικοθε­ραπείας. Ιστοσελίδα EMTC: www.emtc-eu.com

ΕΣΠΕΜ

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μου­σικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) ιδρύθηκε το 2004 με κύριο στό­χο τη δημιουργία υψηλών προτύπων παροχής υπηρεσιών μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊ­κής Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας από το 2008.

Ιστοσελίδα ΕΣΠΕΜ: www.musictherapy.gr

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τί: Κεντρική εκδήλωση του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών στην Αθήνα

Πότε: Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, 11:00-18:00

Πού: Αγίων Ασωμάτων 15, Θησείο στο κτίριο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)

Πληροφορίες: Τα μέλη του ΕΣΠΕΜ θα είναι στη διάθεση του κοινού για να δίνουν πληροφορίες σχετικά με την επιστήμη της Μουσικοθεραπείας, την κλινική της πρακτική και τις σχετικές σπουδές.

Παράλληλα θα διεξαχθούν τρία βιωματικά εργαστήρια για τα οποία απαιτείται δήλωση σημμετοχής (ακολουθήστε το σύνδεσμο του εργαστηρίου που σας ενδιαφέρει):

11:30 -13:00:«Ακούω τη φωνή μου», εργαστήριο για εφήβους με τη Στεφανία Αντωνακοπούλου. https://goo.gl/forms/UvPtZ2yPsmNTQxho2

13.30 – 15.30: «Η φωνή της σιωπής», εργαστήριο για ενηλίκους με τη Χριστίνα Καλλιώδη. Χρησιμοποιοώντας ήχους από το σώμα, όργανα και τη φωνή θα αναρωτηθούμε για την αξία της σιωπής και τα όσα μπορεί να μας πει. https://goo.gl/forms/NM9HGmZNJX9ScDel2

16:00 – 18.00: «Κάνοντας μουσική την εσωτερική μας φωνή» με τις Ουρανία Λιαρμακοπούλου και Ελένη Τσόλκα.
Μια διαφορετική μουσική ακρόαση που θα μας οδηγήσει σε ένα κοινό μουσικό αυτοσχεδιασμό: στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν τα κοινά και διαφορετικά στοιχεία της διαδραστικής και δεκτικής (GIM) μουσικοθεραπείας. Οι διάφορες βιωματικές δράσεις θα αναπτυχθούν με βάση τον συνδυασμό και των δύο αυτών μεθόδων. https://goo.gl/forms/MRrgtmYKBFdU5xQB3


ΑΘΗΝΑ

Τί: «Η θεραπευτική διάσταση της Μουσικής» ομιλία και βιωματικό εργαστήριο με την Ουρανία Λιαρμακοπούλου

Πότε: 7 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00-14:00 μ.μ.

Πού: αμφιθέατρο του Μουσικού Γυμνασίου-ΛυκείουΠειραιά

Πληροφορίες: Ομιλία και βιωματικό εργαστήριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της μουσικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με εισηγήτρια την μουσικοθεραπεύτρια και εκπαιδευτικό μουσικής (ΠΕ16) Λιαρμακοπούλου Ουρανία (ΜΑ, ΝΜΤ). Στην ομιλία θα παρουσιαστεί η μουσικοθεραπεία ως ένα από τα επαγγέλματα υγείας, δίνοντας έμφαση στη θεραπευτική διάσταση της μουσικής. Στο βιωματικό εργαστήριο που θα ακολουθήσει (συμμετέχει η μουσικοθεραπεύτρια Ελένη Τσόλκα) θα παρουσιαστούν δύο τρόποι μουσικής εμπειρίας (ακρόαση και μουσικός-φωνητικός αυτοσχεδιασμός) ως δύο από τις εκφάνσεις της δεκτικής και ενεργητικής μουσικοθεραπείας. Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της σχολικού συμβούλου Πολυμενοπούλου Αικατερίνης (μουσικολόγος-μουσικοπαιδαγωγός, σύμβουλος μουσικής ΠΕ16 με έδρα τον Πειραιά και περιοχές ευθύνης τις Δ’ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και περιφερειακής διεύθυνση εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου). Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο μέγιστος δυνατός αριθμός συμμετεχόντων για το βιωματικό εργαστήριο είναι τα 25 άτομα.


Τί: «Άκου τη φωνή μας»: Εκπαιδευτικό εργαστήριο για γονείς μωρών που νοσηλέυονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών με τη Χριστίνα Καλλιώδη.

Πότε: Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00-12:00

Πού: θα ανακοινωθεί σύντομα

Πληροφορίες: Τα μουσικά ερεθίσματα είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για τα πρόωρα βρέφη, τα οποία δείχνουν σταθερή προτίμηση στις φωνές των γονιών τους. Γνωρίζουμε και ερευνητικά πως η μουσική αλληλεπίδραση μέσω της φωνής

  • επιδρά θετικά στην αναπτυξιακή πορεία του μωρού
  • συμβαλλει ουσιαστικά στη δημιουργία δεσμού και την επικοινωνία μεταξύ του μωρού και των γονιών
  • μειώνει το στρες και ενισχύει την αυτοπεποίθηση των γωνιών για την φροντίδα του μωρού τους.

Στο εργαστήριο οι γονείς

  • θα ενημερωθούν για τις θετικές επιδράσεις που έχει η φωνή τους στο βρέφος
  • θα μάθουν και θα εξασκήσουν αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους και τεχνικές για να τη χρησιμοποιήσουν ενδυναμώνοντας τη σχέση τους μαζί του.

Τί: «Άκου τη φωνή σου!» – Παρουσίαση και βιωματικό εργαστήριο μουσικοθεραπείας με τις Στεφανία Αντωνακοπούλου, Μαριλένα Σάλτα

Πότε: Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00-19:30.

Πού: Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», Δήμος Αιγάλεω


Τί: H εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία από τη SONORA-Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας

Πότε: Κυριακή 19 Νοεμβρίου και ώρα 12.00-13.30

Πού: Συνειδέναι-Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Οικογένειας και Ατόμου

Πληροφορίες: Ανοιχτή συνάντηση για όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για προγράμματα και τρόπους εκπαίδευσης στη Μουσικοθεραπεία: προαπαιτούμενα, επιλογές, κατευθύνσεις, προετοιμασία, και αναγνώριση. Οι συμμετοχές είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί λίστα προτεραιότητας.

Για συμμετοχή, δηλώστε το ενδιαφέρον σας με email στο info@sonora.gr (όνομα, ιδιότητα, και τηλέφωνο επικοινωνίας) με την ένδειξη “ανοιχτή εκδήλωση”.


Τί: «Εκδήλωση για τη Μουσικοθεραπεία και την Κοινωνική Μουσικοθεραπεία» 

Πότε: Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα: 19.00

Πού: Δημοτικό Θέατρο Αλίμου «Κάρολος Κουν», Υψηλάντου και Θησείου, Άλιμος

Πληροφορίες: Η εκδήλωση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Ομιλία της μουσικοθεραπεύτριας Πελίνας Ευαγγέλου με θέμα: «Η συμβολή της Μουσικοθεραπείας και της Κοινωνικής Μουσικοθεραπείας στην ψυχική υγεία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ήπιες ή σοβαρότερες δυσκολίες και αναπηρίες»
  • Προβολή του ντοκιμαντέρ  «Όταν αρχίζει το τραγούδι» -Α’ βραβείο Φεστιβάλ Δράμας 2014, διάρκεια 8’. Σκηνοθεσία: Γιάννης Πόθος, Μουσική: Πελίνα Ευαγγέλου
  • Συναυλία Κοινωνικής Μουσικοθεραπείας του Μουσικού Σχήματος «Ονειρέματα» (Τραγουδούν: Μαρία Πόθου, Μαριαλένα Θεοφανίδη και Καλλιώ Μαρτυρίδου, εκπαιδευόμενες στο Κέντρο Ημέρας του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Aτόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Aμυμώνη». Πιάνο-Διδασκαλία τραγουδιών-Δημιουργία μουσικού σχήματος: Πελίνα Ευαγγέλου. Συμμετέχουν: Κωνσταντίνα Βεντούρη-Ρούσσου-φλάουτο, Ρία Αναστασίου-βιολοντσέλο, Παναγιώτης Μέγας-υπεύθυνος ήχου).

Διοργάνωση εκδήλωσης: Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου


ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Τί: «Άκου τη φωνή σου!» – Παρουσίαση και βιωματικό εργαστήριο μουσικοθεραπείας με τους Στεφανία Αντωνακοπούλου, Μαριλένα Σάλτα και Μίλτο Χαραλαμπίδη

Πότε: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 – 19:30

Πού: Κλειστό γυμναστήριο Καμένων Βούρλων, Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου


Τί: «Άκου τη φωνή σου!» – Παρουσίαση και βιωματικό εργαστήριο μουσικοθεραπείας με τους Στεφανία Αντωνακοπούλου, Μαριλένα Σάλτα και Μίλτο Χαραλαμπίδη

Πότε: 12 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 – 13:30

Πού: Δημοτικό Ωδείο Λαμίας


ΚΕΡΚΥΡΑ

Τί: «Άκου τη φωνή σου!» – Παρουσίαση και εργαστήριο με την Ιωάννα Ετμεκτσόγλου

Πότε: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 – 18:30

Πού: Αίθουσα 121, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Παλαιό Φρούριο