ΔΩΡΕΑΝ συνεδρίες εποπτείας

Προσφέονται δωρεάν 6 ατομικές συνεδρίες συνθετικής εποπτείας στα πλαίσια πρακτικής άσκησης.
Κόκκινου Δήμητρα, Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Εκφραστική θεραπεύτρια μέσω τέχνης, τηλ. επικοινωνίας 6984922435.