Παρέχεται δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη *άμεσα* (τηλεφωνικά ή διά ζώσης) για όσες-ους προέρχονται από πυρόπληκτες περιοχές, όσες-ους σχετίζονται με ανθρώπους που βρίσκονταν στην καταστροφή αλλά και για όσες-ους συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των καταστροφικών γεγονότων στις περιοχές αυτές.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στα Κέντρα Ημέρας της ΕΠΑΨΥ στην Αγία Παρασκευή (Κέντρο Ημέρας Αγ. Παρασκευής ΕΠΑΨΥ) και στο Μαρούσι (Κέντρο Ημέρας “Franco Basaglia” ΕΠΑΨΥ) στα παρακάτω τηλέφωνα και ώρες:
Μαρούσι (Σαλαμινομάχων 24Ε), 08.00 – 20.00, τηλέφωνο 2108100901, (σημείο αναφοράς, Φώτης Βασιλόπουλος και Ξένια Βαρβαρέσου) (ψυχοκοινωνικές, ψυχιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες)
Αγ. Παρασκευή (Επτανήσου 20), 08.00 – 16.00, τηλέφωνο 2106085641, (σημείο αναφοράς, Αθηνά Βακαλοπούλου) (ψυχοκοινωνικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες)

Η ΕΠΑΨΥ έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες και στο ΚΥ στη Νέα Μάκρη όταν συγκεντρωθούν αιτήματα, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΚΥ. Με στόχο την υποστήριξη όλου του φάσματος του πληθυσμού και των ευάλωτων ηλικιωμένων ατόμων υπάρχει συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών (Alzheimer Athens) ώστε να συγκροτηθεί από κοινού κλιμάκιο για την μακροπρόθεσμη υποστήριξη των πυρόπληκτων περιοχών.