Διακαρτελική Συνάντηση Ψυχαναλυτικού Συλλόγου Freud-Lacan

Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ:
Πρόγραμμα Διακαρτελικής Συνάντησης