Ζητήματα Πολυπολιτισμικότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

6o Panellinio synedrio kladou symvouleutikis psyxologias4-6 Νοεμβρίου 2016

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 4-6 Νοεμβρίου 2016 με κεντρικό θέμα «Ζητήματα Πολυπολιτισμικότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία».

Στην παγκοσμιοποιημένη εποχή που ζούμε, όλοι πλέον γνωρίζουμε τις τεράστιες επιδράσεις που έχουν οι διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμοί στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς μας. Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι πολλές θεωρίες, αξίες, στόχοι, μεθοδολογίες και ερμηνείες της συμπεριφοράς έχουν επηρεαστεί και τροποποιηθεί. Όλοι οι κλάδοι της ψυχολογίας έχουν υποχρεωθεί να αναθεωρήσουν και να προσαρμόσουν την επιστημονική τους γνώση για να συμπεριλάβουν τη νέα διάσταση της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας τόσο στις θεωρίες όσο και στις εφαρμογές τους. Οι εφαρμοσμένοι κλάδοι της ψυχολογίας, όπως είναι και η Συμβουλευτική Ψυχολογία, χρειάζεται, κατά μείζονα λόγο, να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να εντάξουν αυτή την διαπίστωση στις θεωρητικές τους κατασκευές και στις παρεμβάσεις τους.

Με αυτό το σκεπτικό, το 6ο συνέδριο του κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.) αποσκοπεί -μέσα από την αξιοποίηση της ιστορικής εξέλιξης της Συμβουλευτικής- στην αναζήτηση σύγχρονων τάσεων, αλλά και μελλοντικών προοπτικών του κλάδου, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη.

Το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα σε έμπειρους και νέους ερευνητές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τον προσανατολισμό δράσης της Συμβουλευτικής στο παρόν και το μέλλον, αλλά και για τη διεπιστημονική προσέγγιση της ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα αρμοδιοτήτων, απαιτήσεων, μεθόδων και θεωριών της συμβουλευτικής θεωρίας και πράξης.

Η προσδοκία μας είναι ότι το συνέδριο θα συμβάλει στην προώθηση της σχετικής έρευνας, θα προωθήσει τη διεπιστημονικότητα και θα φωτίσει τις πολλαπλές, και ενίοτε αθέατες, πτυχές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. 

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η συμμετοχή όχι μόνο ερευνητών από το χώρο της Ψυχολογίας, αλλά και από άλλα επιστημονικά πεδία, καθώς και φοιτητών, εκπαιδευτικών, στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και επαγγελματιών ελπίζοντας το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας να αποτελέσει το ιδανικό πλαίσιο για την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας.

Στόχοι του 6ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας είναι:

(α) να υπογραμμισθεί η συμβολή του Κλάδου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των αναγκών των διαφορετικών ανθρώπων διεθνώς,  μέσα από μια πολυπολιτισμική μόρφωση, φροντίδα, ποιότητα ζωής  και συνηγορία,   και

(β) να ευαισθητοποιηθούν οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και γενικά οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε αποτελεσματικές δράσεις και παρεμβάσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως ενεργητικοί φορείς αλλαγής στο ευρύ δίκτυο των κοινωνικο-δομικών επιρροών που καθορίζουν την ανθρώπινη εμπειρία, προκειμένου να συμβάλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Θεματικές ενότητες

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του Συνεδρίου με ατομικές ανακοινώσεις, συμπόσια και εργαστήρια. Όσα ακολουθούν αποτελούν ενδεικτικές θεματικές του Συνεδρίου:

 • Πολυπολιτισμική- Διαπολιτισμική συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική για την  κοινωνική δικαιοσύνη & τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Μετανάστευση, φτώχεια, και περιθωριοποίηση
 • Ρατσισμός & φυλετική ταυτότητα
 • Καταπίεση, ανισότητα, & διακρίσεις
 • Κοινωνική ευαισθησία και διαφορετικότητα
 • Κατασκευή ταυτοτήτων
 • Ανεργία
 • Ψυχική υγεία & ασθένεια
 • Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή
 • Σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός
 • Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
 • Ψυχική υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών
 • Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Πνευματικότητα και νόημα ζωής
 • Διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες και ΜΜΕ στη συμβουλευτική
 • Σχεδιασμός σταδιοδρομίας, επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση
 • Μοντέλα πολυπολιτισμικής θεραπείας
 • Συμβουλευτική ζευγαριών και συμβουλευτική σχέσεων
 • Οικογενειακή συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
 • Συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Ψυχοεκπαίδευση
 • Πρόληψη εξαρτήσεων, συμβουλευτική και απεξάρτηση
 • Θέματα δεοντολογίας

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων –  23 Μαῒου 2016

Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων – 27 Ιουνίου 2016

Έγκαιρη εγγραφή – 26 Σεπτεμβρίου 2016
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ