Βιογραφικό Μένη Κουτσοσίμου

Η Μένη Κουτσοσίμου ακολούθησε σπουδές Ψυχολογίας, είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων: MA-Master of Arts in Psychology του Πανεπιστημίου Sussex της Μ. Βρετανίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνική Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική, της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διδάκτωρ και Μεταδιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ερευνητική της εμπειρία εστιάζεται στην εκτίμηση της Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας, στην ικανοποίηση ασθενών και συγγενών και στην ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών, στην εκπαίδευση επαγγελματιών στο χώρο της υγείας σε θέματα έκφρασης ενσυναίσθησης κι επικοινωνίας με ασθενείς και συγγενείς, καθώς και στη διερεύνηση του προφίλ και των χαρακτηριστικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής οδηγήθηκε στην κατασκευή ενός ερωτηματολογίου-εργαλείου για τη μέτρηση της σχέσης γιατρού-ασθενή, με τίτλο: ‘Doctor-Patient Relationship Assessment Questionnaire’ (DoPRAQ-16), λαμβάνοντας τιμητική διάκριση από την Πανελλήνια Ψυχιατρική Εταιρία (ΕΨΕ).

Διετέλεσε συνεργάτης επιστημονικών ομάδων, σε ερευνητικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτης σε προγράμματα διεύρυνσης σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπου υπήρξε Καθηγήτρια στη βαθμίδα του Επίκουρου, επί 15ετίας. Σήμερα είναι συνεργάτης της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) και Υπεύθυνη Αξιολόγησης και Ανάπτυξης του Προσωπικού της.

Η εκπαιδευτική και επαγγελματική της εμπειρία συγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Είναι μέλος Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιριών και επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

E -mail: mekou@cc.uoi.gr