Βιογραφικό Κατερίνα Γερολύμπου

Η Κατερίνα Γερολύμπου έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Δικαστική- Εγκληματολογική Ψυχολογία (Manchester Metropolitan University). Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ένα σύνολο μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως στο Death Investigation από το University of North Dakota, στο Terrorism and Counterterrorism, από το University of Leiden και στο Constitutional Struggles in Muslim World, από το University of Copenhagen.

Από το 2005, εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια στο ιδιωτικό της γραφείο, έχοντας ειδικευτεί στη Γνωστική- Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και στη Γνωστική- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, με το ψυχοθεραπευτικό της ρόλο, έχει και ενεργή ακαδημαϊκή πορεία, διδάσκοντας ψυχολογία σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΙΕΚ, ΣΜΥ, κ.α.). Επιπρόσθετα, αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (Υπουργείο  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και παρέχει υπηρεσίες δικαστικού πραγματογνώμονα σε ποινικές και αστικές υποθέσεις.  Ένας ακόμη τομέας δραστηριοποίησης αποτελεί η συγγραφή και υλοποίηση (εκπαιδεύτρια) ευρωπαϊκών προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης που βασίζονται στη βιωματική μάθηση για ενήλικες (π.χ. Youth in Αction, Grundtvig, Leonardo, GYSD, κ.α.)