Τρείς φαινομενολογικές εταιρείες – Ένα φαινομενολογικό σεμινάριο

gignesthai«οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν» (Σοφοκλέους, Αντιγόνη, στιχ.523)

2η χρονιά

Τρεις εταιρείες που μοιράζονται κοινά ερωτήματα και αναζητήσεις,

  • Η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»
  • Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Προσέγγιση).
  • Η Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (Hellenic Society of Daseinsanalysis)

Συνδιοργανώνουν, για 2η χρονιά, ένα σεμινάριο, που έχει τη φιλοδοξία να συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση του φαινομενολογικού βλέμματος στο πεδίο της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας.

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι : Edmund Husserl και Martin Heidegger: Θεμελιώδεις έννοιες της ερμηνευτικής φαινομενολογίας

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι, ξανά, ο καθηγητής Γιώργος Ξηροπαΐδης

• Οι συναντήσεις του σεμιναρίου γίνονται Πέμπτη 8.30μμ-10.30μμ στις παρακάτω ημερομηνίες:

1η, 23 Οκτωβρίου 2014, Γιώργος Ξηροπαίδης

2η, 20 Νοεμβρίου 2014, 3 Εταιρίες

3η, 11 Δεκεμβρίου 2014, Γιώργος Ξηροπαίδης

4η, 22 Ιανουαρίου 2015, 3 Εταιρίες

5η, 12 Φεβρουαρίου 2015, Γιώργος Ξηροπαίδης

6η, 12 Μαρτίου 2015, 3 Εταιρίες

7η, 23 Απριλίου 2015, Γιώργος Ξηροπαίδης

8η, 14 Μαΐου 2015, 3 Εταιρίες

9η, 18 Ιουνίου 2015, Γιώργος Ξηροπαίδης και 3 Εταιρίες

Σημείωση: Οι έννοιες που κάθε φορά θα αναπτύσσονται στη συνάντηση όπου εισηγητής θα είναι ο Γιώργος Ξηροπαϊδης, στην επόμενη συνάντηση των τριών εταιρειών θα συζητούνται και θα εξειδικεύονται σε ό,τι αφορά το πεδίο της ψυχοθεραπείας.

Ο τόπος του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί στην επόμενη ενημέρωση. Περαιτέρω πληροφορίες: στις ιστοσελίδες των εταιρειών και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που παρατίθενται σε αυτές καθώς και στις διευθύνσεις: daseinanalysisGR@gmail.com, focusinghellas@yahoo.com, gignesthai@gmail.com

Κύκλος διαλέξεων 2014-15

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Edmund Husserl και Martin Heidegger: Θεμελιώδεις έννοιες της ερμηνευτικής φαινομενολογίας

Το χρονικό διάστημα από το 1919 μέχρι το 1929 έχει προσφυώς αποκληθεί η «φαινομενολογική δεκαετία» του Martin Heidegger (1889-1976). Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο Γερμανός στοχαστής διατυπώνει το αίτημα ενός ριζικού μετασχηματισμού της φαινομενολογικής φιλοσοφίας του δασκάλου του Edmund Husserl (1859-1938) προς την κατεύθυνση μιας ερμηνευτικής φαινομενολογίας. Κατά τον Heidegger, ο μετασχηματισμός αυτός επιβάλλεται να συντελεστεί τόσο στο επίπεδο του θεματικού προσανατολισμού της φιλοσοφίας όσο και στο επίπεδο της μεθόδου. Η φαινομενολογία δεν μπορεί πλέον να είναι a priori επιστήμη της «αποβλεπτικής συνείδησης [intentionales Bewusstsein (intentional consciousness) = προθετική συνείδηση]», καθόσον ως πρωταρχικό της καθήκον αναγνωρίζεται πλέον η διερεύνηση του «νοήματος του είναι [Sinn von Sein]».

Προκειμένου ωστόσο να απαντηθεί «το ερώτημα του είναι [die Seinsfrage]», πρέπει πρώτα να αναλυθεί εκείνο το ον που διαθέτει μια προθεωρητική κατανόηση του είναι. Το ον τούτο ο Heidegger το αποκαλεί Dasein και το ορίζει ως «είναι-μέσα-στον-κόσμο». Βασική επιδίωξη της φαινομενολογικής οντολογίας είναι να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι δομές του «είναι-μέσα-στον-κόσμο» καθιστούν δυνατή τη συνείδηση με την έννοια του Husserl – την αποβλετπικότητα των ενεργημάτων της κατ’ αίσθηση αντίληψης, της κρίσης, της φαντασίας, κ.τ.λ.

Εάν όμως το πρωταρχικό μέλημα της φαινομενολογίας δεν είναι η ανάλυση της αποβλεπτικής συνείδησης, αλλά η διερεύνηση των οντολογικών δομών του Dasein, τότε η μέθοδός της δεν μπορεί πλέον να είναι αναστοχαστική, εποπτική, ενορατική και περιγραφική, αλλά οφείλει να έχει τον χαρακτήρα μιας σύνθετης ερμηνευτικής διεργασίας.

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Edmund Husserl, Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη, Αθήνα 1988

Edmund Husserl, Καρτεσιανοί στοχασμοί, Αθήνα 2002

Edmund Husserl, Φαινομενολογία, Αθήνα 2005

Edmund Husserl, Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η υπερβατολογική φαινομενολογία, Αθήνα 2012

Martin Heidegger, Τα βασικά προβλήματα της φαινομενολογίας, Αθήνα 1999

Martin Heidegger, Είναι και Χρόνος, Αθήνα 1978-1985

Martin Heidegger, Οι θεμελιώδεις έννοιες της μεταφυσικής: Κόσμος-Περατότητα-Μοναξιά, Αθήνα 2009

Martin Heidegger, Φαινομενολογικές ερμηνείες στον Αριστοτέλη, Αθήνα 2011