Συνέδριο Έμφυλη Βία και Ασφάλεια στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας

MIGSΤο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου σε συνεργασία με το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Cyberethics, διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με τίτλο Έμφυλη Βία και Ασφάλεια στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας. Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο δύο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, LOG IN και Staying Safe Online, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

9.00 – 16:00

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών στον τομέα της έμφυλης βίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών και των μέσων ενημέρωσης στην πρόληψη αυτής της μορφής βίας. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να δημιουργούν υγιείς σχέσεις, στην προώθηση υπεύθυνης συμπεριφοράς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ICTs).

Στο Συνέδριο θα παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση Ελληνικά- Αγγλικά. Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο συνέδριο

http://us2.campaign-archive2.com/u=7c60d01c3de941dd69f575f43&id=a4f404e408

 ___________________________________________________________________________________

The Mediterranean Institute of Gender Studies in cooperation with CyberEthics are organising an international conference entitled Gender Based Violence and Safety in New Media. The conference is organised within the framework of the projects LOG IN; Laboratories on Gender Violence in New Media and Staying Safe Online: Gender and Safety on the Internet funded by the European Union.

Friday, 31st of October

9:00 – 16:00

Filoxenia Conference Center, Nicosia

The aim of the conference is to exchange knowledge and good practices in the field of gender-based-violence, with specific focus on violence against women and girls and the role of new media technologies in preventing such violence and empowering young people to form healthy relationships and promote responsible behavior in the use of social networking sites and other information communication technologies (ICTs).

The conference will have English – Greek translation. Certificate of attendance will be available.

For the conference programme and registration please visit

http://us2.campaign-archive2.com/?u=7c60d01c3de941dd69f575f43&id=a4f404e408