Σεμινάριο στις μαθησιακές δυσκολίες 2014- ’15

ΔΙΚΕΨΥ_logo

Ημερομηνίες διεξαγωγής 10-11/01, 24-25/01, 07-08/02, 07-08/03, 21-22/03, 28-29/03 2015
Ώρες διεξαγωγής Σάββατο: 15:30-20:30, Κυριακή: 10:00-15:00
Διάρκεια 60 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Πολυτεχνείου 32, Ν. Ηράκλειο Αττικής)

 Εισηγητές:          Κίντος Γιώργος, Ειδικός Παιδαγωγός, MEd in Psychology of Education

Μπαφαλούκα Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, Φιλόλογος, Tutor σε Προγράμματα Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπαδοπούλου Βίκυ – MSc Κλινική Ψυχολόγος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 Οι παρακάτω θεματικές ενότητες αποτελούν ξεχωριστές εκπαιδεύσεις ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις παρακολουθήσουν στο σύνολό τους ή μεμονωμένα.

Αξιολόγηση (10-11/01)

Παρουσιάζεται ο τρόπος που πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. σε σχέση με το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του κάθε παιδιού ατομικά. Εξηγείται η ανάλυση και καταγραφή της παιδαγωγικής εκτίμησης σε σύμβαση και με τους φορείς στους οποίους απευθύνεται.

Ορθογραφία (24 – 25/01)

Εκτίθενται οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εντοπίζονται πολύ συγκεκριμένα στο κομμάτι της ορθογραφίας (μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση).

Ανάγνωση-κατανόηση (07-08/02)

Παρουσίαση των τρόπων υποστήριξης των παιδιών εκείνων που συναντούν μαθησιακές δυσκολίες στο κομμάτι της ανάγνωσης και της κατανόησης (ειδική μαθησιακή της ανάγνωσης).

Γραπτή έκφραση (07-08/03)

Παρουσιάζονται τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γραπτή έκφραση, την οργάνωση, δόμηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου.

Ξένες γλώσσες – Νομοθετικό πλαίσιο (21/03)

Τεκμηριώνονται θεωρητικά οι λόγοι για τους οποίους η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπως τα Αγγλικά αποτελεί μια επίπονη διαδικασία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, προτείνονται διαδραστικές μέθοδοι για να διευκολυνθεί η εκμάθηση αυτή. Τέλος, παρέχονται στοιχεία για το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Παρέμβαση στο Γυμνάσιο (22/03)

Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο βάση του οποίου υπαγορεύεται η συνέχιση παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις του γυμνασίου. Επιπλέον, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να επιτευχθεί χωρίς να επιτείνεται το ήδη βεβαρυμμένο σχολικό πρόγραμμα των εφήβων μαθητών.

 

Μαθηματικά (28/03)

Αναλύεται η εξέλιξη της Μαθηματικής Σκέψης και για ποιους λόγους αυτή αποτελεί μια συχνά στενάχωρη συνθήκη για τα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αποτελεσματικές μέθοδοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και η εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο (προμαθηματικές έννοιες, μηχανισμοί πράξεων, επίλυση προβλημάτων).

 

Συμβουλευτική (29/03)

Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της μαθησιακής αξιολόγησης στους γονείς. Επίσης, θα συζητηθούν τα συναισθήματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία, καθώς και εκείνα των γονιών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση σχετικά με το ποιος χρειάζεται να είναι ο ρόλος του σχολείου, αλλά και των γονιών στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.

Η προσέγγιση του προγράμματος δεν είναι θεωρητική αλλά αφορά την εφαρμογή και ορθή χρήση των τεχνικών παρέμβασης.

Κόστος συμμετοχής:             Για όλο το πρόγραμμα:                420€

Για κάθε ενότητα:                           80€

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 23%.

 

Για εγγραφές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στο link  http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1398857802&lang=el  και το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ θα σας αποστείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_article&option=ekpaideusi_seminaria&lang=el&page=2 για νέες ανακοινώσεις σχετικά με το σεμινάριο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ: 210-2830100 και 6945 558644.