Εκδηλώσεις

Πωλούνται Ψυχομετρικά Εργαλεία

  Λεπτομέρειες:
  Από κέντρο λογοθεραπείας και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών που έχει παύσει την λειτουργία του, πωλούνται τα ψυχομετρικά εργαλεία WISC III και WPPSI-III στην τιμή των 800 ευρώ έκαστο.
  Και τα δύο τεστ είναι πλήρη και σε άριστη κατάσταση αφού χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα.
  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6974711945 / Θεσσαλονίκη

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Τηλέφωνο: 6974711945