Ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου  Κύπρου, με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ Ευρυδίκη Παπασταύρου, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “SAVE – Screening for  Abuse Victims Among Elderly”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των μεθόδων αναγνώρισης και παρέμβασης των  περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η επιστημονική ομάδα απαρτίζεται από τη Δρ. Ευρυδίκη Παπασταύρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ, Δρ. Έλενα Ρούσου και Δρ. Θεολογία Τσίτση ΕΕΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ,  Έλενα Νικολαΐδου MA, BSc,  CN, RGN και  Παρασκευή Χαρίτου  ΜSc, BSc, CN, RGN, Νοσηλευτικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας ΟΚΥπΥ.

Διαβάστε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο