Ψυχοδυναμικοί Προσανατολισμοί Προσωπικότητας και Κλινικοί Ανα-Προσανατολισμοί Αξιολόγησης με τις Προβολικές Δοκιμασίες T.A.T. και C.A.T.

Λογότυπο_Animus CorpusΠεριγραφή: Το Test Θεματικής Αντίληψης (TAT) του Harvard, συνιστά ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο έγκυρα προβολικά tests, προσμετρώντας ήδη περισσότερα από 80 έτη ζωής. Στις μέρες μας εξακολουθεί να χρησιμοποιείται αμείωτα στην Κλινική Πράξη αλλά και σε Δικαστικά πλαίσια αναφοράς.

Πεδία Εφαρμογών: Η σημαντικότητά του ως εργαλείου ενισχύεται από το γεγονός ότι αναδύει ροπές και εγγενείς τάσεις, οι οποίες, καίτοι υπάρχουσες, είτε αναχαιτίζονται επιτυχώς, είτε δεν αναγνωρίζονται συνειδητά από πλευράς άκοντος.

Στόχοι Σεμιναρίου: Το παρόν σεμινάριο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει τόσο επαρκή θεωρητική κατάρτιση, όσο και εμπεριστατωμένη κλινική / πρακτική γνώση. Έχει επίσης προβλεφθεί η διεξοδική παράθεση των θεματικών ενοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη από νέους συναδέλφους ή από συναδέλφους προερχόμενους από διαφορετικά Ψυχοθεραπευτικά ή διαγνωστικά περιβάλλοντα σε σχέση τις ψυχοδυναμικές καταβολές του TAT και του CAT, προκειμένου να τα προσαρτήσουν επιτυχώς στη θεραπευτική τους εργαλειοθήκη. Η έμφαση δίδεται στην ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδο ερμηνείας κατά Bellak, συχνά ωστόσο κατ’ αντιπαραβολή προς τις οικείες θέσεις τις Γαλλικής σχολής, συγκεκριμένα της V. Shentoub, ώστε να επιτευχθεί μια σφαιρικότερη κατανόηση.

Απευθύνεται: Σε Ψυχολόγους, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Προγραμμάτων Ψυχολογίας, Ψυχιάτρους και Συμβούλους Ψυχικής Υγείας. Ο αριθμός θέσεων είναι αυστηρά περιορισμένος στα 10 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 80 Ώρες (3 Μήνες)

13, 21, 28 Φεβρουαρίου 2016

5, 12, 19, 26 Μαρτίου 2016

2, 9, 16 Απριλίου 2016

Χώρος Διεξαγωγής: Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο – Πολυχώρος Animus Corpus, Βασιλίσσης. Σοφίας 54, Ιλίσια (Στάση Μέτρο: Μέγαρο Μουσικής).

Δηλώσεις συμμετοχής ως και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 στο τηλέφωνο:

210 – 72 22 214 ή στο e-mail: info@animuscorpus.gr

Ιστοσελίδα: www.amimuscorpus.gr

Κόστος: 200€/Μήνα για Επαγγελματίες

Παρέχεται έκπτωση 15% για Φοιτητές και Ανέργους.

Σε συμμετοχή 3 ατόμων και άνω ισχύει έκπτωση 10% στον κάθε συμμετέχοντα.

Στο κόστος περιλαμβάνονται: Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Σεμιναρίου (κατόπιν γραπτών εξετάσεων με περιστατικό και ανοικτές σημειώσεις), Folder με έντυπο υλικό, CD.

Μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης παρέχεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα αξιολόγησης και εποπτείας των πρωτοκόλλων που θα χορηγήσουν ιδιωτικά για τη καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση τους. Αυτές οι εποπτείες δύνανται να έχουν ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα, αναλόγως προς τις ανάγκες των σπουδαστών. 

Συνοπτική παρουσίαση Ενοτήτων:

Γενικές Αρχές Χορήγησης Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (Rapport: σχέση εξεταστή – εξεταζόμενου) / Αρχές Κλινικής Ψυχομετρίας & Προβολικές Δοκιμασίες.
 • Το εξεταστικό Πλαίσιο.
 • Μέθοδοι Καταγραφής των Αφηγήσεων.
 • Τρόποι Χορήγησης ΤΑΤ και του CAT.
 •  Η Θεμελιώδης Προβολική Υπόθεση.
 • Οι 5 Επιστημονικές Υποθέσεις του Ψυχοδυναμικού Μοντέλου για την Προσωπικότητα (Τοπογραφική, Δομική, Δυναμική, Οικονομική, Γενετική).
 • Ακολουθίες Καρτών σύμφωνα με το Σύστημα Bellak: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις με τη Γαλλική Σχολή (ερμηνεία και ακολουθίες κατά τη Γαλλική Σχολή).
 • Οδηγίες Ατομικής, Ομαδικής Χορήγησης και Αυτοχορήγησης.
 • Εξοικείωση με τις Ψυχαναλυτικές Έννοιες: Εκφόρτιση, Λίμπιντο, Άγχος (vs. Stress), Εκδραμάτιση, Κάθεξις, Καθήλωση, Ψυχοσύγκρουση.
 • Όνειρα και Ερμηνεία Ονείρου στη Ψυχαναλυτική προσέγγιση.
Το Σύστημα / Πρωτόκολλο Bellak (αναλυτική πραγμάτευση: κεντρικό θέμα/ ήρωας, Ανάγκες & ενορμήσεις, Περιβάλλον & Πρόσωπα, Συγκρούσεις, Άγχη, Άμυνες, ΥΠΕΡΕΓΩ-τική Λειτουργία, Απαρτίωση ΕΓΩ/ Εαυτός).
 • Εννοιολογικές Διευκρινίσεις: Άμυνα/ες VS Αμυντικότητας VS Μηχανισμών του Αντεπεξέρχεσθαι (coping strategies). Άμυνας από τι;
 • Περί “Φυσιολογικότητας” έναντι “ΜΗ Φυσιολογικότητας”: (Αν;)επάρκειες του Στατιστικού, Ηθικού, αλλά και Κλινικού κριτηρίου.
 • Οι Κάρτες του ΤΑΤ & CAT : Τυπικές θεματικές Ανάπτυξης, Έκδηλο και Λανθάνον Περιεχόμενο, Ερμηνεία
 • Διάγνωση Ψυχοπαθολογικών Ενδείξεων Προσωπικότητας από τις Αφηγήσεις του ΤΑΤ
 • Αντιμετωπίζοντας Δυνητικές Δυσκολίες κατά τη Χορήγηση. Τεχνικές Διεύρυνσης  Ιστοριών.
Πρώιμοι ή Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Μηχανισμοί Άμυνας: Ενδελεχής παράθεση με διαρκή αναφορά και ανάλυση αληθών περιστατικών για τον κάθε μηχανισμό διακριτά.
 • Συγγραφή Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης – Θεραπευτική Πρόταση.
 • Υπέρ – αλλά και κατά – των Προβολικών Δοκιμασιών: Μειονεκτήματα, Πλεονεκτήματα, Περιορισμοί.
 • Κατάταξη των Μηχανισμών Άμυνας ως προς το Επίπεδο Ωριμότητάς τους.
 • Μεταβίβαση και Αντι-Μεταβίβαση
 • Ανάλυση Περιστατικών Νευρωσικής, Οριακής και Ψυχωσικής Δομής.
 • Εποπτεία ανάλυσης δεδομένων Χορήγησης του ΤΑΤ ή CAT από περιστατικά των Σπουδαστών

Εκπαιδευτής:

© Μάνος Κουγιουμζόγλου, [BA. BSc, BA, MA, PhD(c)], Κλινικός Ψυχολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων