«Προβάλλοντας…»

Ο θεσμός των μηνιαίων κινηματογραφικών προβολών σε Ομαδικό Αναλυτικό πλαίσιο έχει διττό ρόλο. Από τη μια, επιτυγχάνεται η ψυχ-αγωγία του θεατή, και από την άλλη επιχειρείται η ανάπτυξη της αυτογνωσίας του μέσα σε ένα πλαίσιο ομαδικό και με εργαλείο τον αναλυτικό λόγο, την «συζήτηση» που ακολουθεί αμέσως μετά την προβολή της ταινίας.

Τα χαρακτηριστικά της ομαδικής αυτής συζήτησης είναι τα εξής:
1)Αναγνώριση των συναισθημάτων που προκάλεσε η ταινία στο «εδώ και τώρα».
2)Εντοπισμός και ανάλυση των προβολών και των ταυτίσεων με τους ήρωες της ταινίας.
3)Συσχέτιση γεγονότων και δράσεων του σεναρίου με προσωπικά βιώματα και εμπειρίες.
4)Ανάδυση θεμάτων προς ανάλυση με βάση τις αναγκαιότητες του δυναμικού της ομάδας.
5)Ανταλλαγή απόψεων και στάσεων μεταξύ των θεατών με στόχο την αυτογνωσία
6)«Αλλαγή της πλοκής» ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Διαδικασία “REW-PAUSE-PLAY”

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χωροχρόνος: Περιοχή Γκύζη, Αθήνα
Πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και ώρα 17.00-21.00 (Προβολή ταινίας-Διάλειμμα-Ομαδική ανάλυση ταινίας)
Συντονιστές:
Βαλάντης Χουτοχρήστος-Ψυχολόγος
Όλγα Ταξιάρχη-Ψυχολόγος
Ομάδα Facebook :http://www.facebook.com/home.php?sk=group_168986226475192
Για επικοινωνία με τον ψυχολόγο Βαλάντη Χουτοχρήστο: houtohristos@gmail.com
Για επικοινωνία με την ψυχολόγο Όλγα Ταξιάρχη: taxiarchiolga@hotmail.com