Πνευματική Νοημοσύνη (SQ): Εφαρμογές στην εκπαίδευση και τη Συμβουλευτική

KapodistriakoΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ευαγγελία Γαλανάκη
Εκπαιδεύτρια: Άννα Πολεμικού, PhD
Ακαδημαϊκό έτος 2015‐2016

Δηλώσεις συμμετοχής: έως Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Γενικά
Το δικαίωμα στην πνευματική ευημερία προστατεύεται από το 1989 με τη συμπερίληψη του σχετικού άρθρου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επιπρόσθετα, από το 2011 η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychοlogical Association ‐ APA) έχει εδραιώσει τον Τομέα Ψυχολογίας της Θρησκείας και Πνευματικότητας (Division 36) ως ανεξάρτητο πεδίο μελέτης. Αυτή η προσάρτηση ορίζει ξεκάθαρα το καθήκον όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και συμβουλευτική διαδικασία να διασφαλίσουν –εκτός από τη σωματική και διανοητική– και την πνευματική ευημερία των παιδιών.

Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο της πνευματικότητας αποτελεί στις μέρες μας την αναδυόμενη 5η Παγκόσμια Δύναμη στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική (όπως αναφέρεται στους Stanard, Sanhu, & Painter, 2000), στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τη μελέτη της πνευματικότητας βρίσκεται στα σπάργανα. Παγκοσμίως καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για την προώθηση της πνευματικής εγγραμματοσύνης σε ποικίλα πλαίσια, για παράδειγμα, στην Εκπαίδευση, την Ψυχοθεραπεία, τη Συμβουλευτική, την Υγεία, τις Επιχειρήσεις κ.ά.

Η κατασκευή του δείκτη Πνευματικής Νοημοσύνης (Spiritual Quotient ‐ SQ) έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. Αν και αφ’ εαυτή η πνευματικότητα αναφέρεται στην αναζήτηση στοιχείων υπέρτατου  υπαρξιακού νοήματος, απώτερης συνείδησης και υπερβατικότητας, η πνευματική νοημοσύνη επικεντρώνεται στις ικανότητες να αντλεί κανείς από αυτές τις πηγές, ώστε να βελτιώσει την λειτουργικότητα και την προσαρμογή του. Συνδυάζει τις κατασκευές της πνευματικότητας και της νοημοσύνης σε μια ενοποιητική κατασκευή υψηλής λειτουργικότητας. Αποτελεί μια νέα θεώρηση, η οποία ενσωματώνει τις κλασικές και τις σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις. Αναπλαισιώνει την παιδαγωγική διαδικασία με τέτοιον τρόπο, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να κατακτούν το υπέρτατο ανθρώπινο αναπτυξιακό ορόσημο: την πνευματική εγγραμματοσύνη.

Στόχος του Σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη νεοσύστατη κατασκευή της Πνευματικής Νοημοσύνης. Συζητούνται ξεχασμένες όψεις κλασικών ψυχολογικών προσεγγίσεων και παρουσιάζονται τα νέα επιστημονικά δεδομένα που πιστοποιούν την πνευματική ανάπτυξη ως σημαντική πηγή ακαδημαϊκής ισχύος και ως μέσο κατάκτησης της προσωπικής ευεξίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν στο Σεμινάριο την ευκαιρία:

 • Να επιθεωρήσουν τις τρεις διαστάσεις της νοημοσύνης: ορθολογιστική νοημοσύνη (IQ), συναισθηματική νοημοσύνη (EQ), πνευματική νοημοσύνη (SQ), καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις.
 • Να κατανοήσουν τη νευροβιολογική διάσταση της πνευματικότητας.
 • Να ενημερωθούν για τους τρόπους βελτίωσης της προσωπικής τους πνευματικής νοημοσύνης.
 • Να μάθουν τρόπους με τους οποίους θα καλλιεργήσουν την πνευματική νοημοσύνη των μαθητών και των συμβουλευομένων τους.
 • Να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ευθυγραμμίζουν τις παιδαγωγικές και συμβουλευτικές πρακτικές τους με τις πολυπολιτισμικές επιταγές τις σύγχρονης εκπαίδευσης και κοινωνίας.
 • Να ξεκινήσουν μια διαδρομή προσωπικής ανάπτυξης, η οποία οδηγεί στην υπαρξιακή πληρότητα και την προσωπική ευτυχία και ολοκλήρωση.

Αντίστοιχα, ως προς τη συμβουλευτική διαδικασία, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να βελτιώσουν τις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης ως σύμβουλοι.
 • Να καλλιεργήσουν ποιοτικές θεραπευτικές συμμαχίες με τους πελάτες τους.
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές προσωπικής ενδυνάμωσης και ψυχικής επούλωσης.
 • Να εντάξουν την πολυπολιτισμική συμβουλευτική στην πρακτική τους.

Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο διδάσκονται όχι πώς να γίνουν, αλλά πώς να είναι πνευματικοί δάσκαλοι και καθοδηγητές για τα παιδιά και τους εφήβους, μέσα από δύο οδούς:

 • Τη θεωρητική κατάρτιση και
 • Τις βιωματικές δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης.

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου
Με βάση κλασικές και νεότερες ψυχολογικές προσεγγίσεις (π.χ. J. Fowler, A. Maslow, A. Adler, J. Piaget, E. E. Erikson, C. Jung, C. Rogers, M. Seligman, J. Bowlby κ.ά.), συζητούνται τα ακόλουθα θέματα που αφορούν την πνευματικότητα, με έμφαση στην εκπαιδευτική και τη συμβουλευτική διαδικασία:

 • Πνευματικότητα: Ορισμοί, αναπτυξιακά ορόσημα, εννοιολογικές προεκτάσεις
 • Από το «Σκέφτομαι» στο «Υπάρχω»: εμπειρικές διαστάσεις της ορθολογιστικής νοημοσύνης (IQ)
 • Πώς σκέφτεται η καρδιά: Ο ψυχισμός του συναισθήματος (ΕQ) στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική
 • Η χαρισματική νοημοσύνη του πνεύματος (SQ): Διαστάσεις και ψυχομετρικά εργαλεία
 • Η πνευματικότητα στον εγκέφαλο: Νευροβιολογία και ψυχικά οφέλη
 • Η πνευματικότητα ως παράμετρος διδασκαλίας: Προσεγγίσεις, περιεχόμενο και δεοντολογικές πρακτικές
 • Πνευματικότητα και πολυπολιτισμική εκπαίδευση και κοινωνία

Πού απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εν ενεργεία, αποφοίτους και τελειοφοίτους εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές), καθώς και σε εν ενεργεία, αποφοίτους και τελειοφοίτους ψυχολόγους που έχουν σχέση με ή ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική διαδικασία, συνοδούς ΑμΕΑ, ειδικούς παιδαγωγούς και ερευνητές με ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης τη νοητική υστέρηση, τις αναπτυξιακές διαταραχές, τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές και τη χαρισματικότητα, καθώς και σε επαγγελματίες της υγείας (παιδιάτρους, κλινικούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές).

Περισσότερες πληροφορίες

 • Ημέρα και ώρα διεξαγωγής Σεμιναρίου: Τετάρτη 6:00μ.μ. – 8:00μ.μ.

Προσοχή: έναρξη μαθήματος 6:00 ακριβώς

 • Έναρξη Σεμιναρίου: 13 Απριλίου 2016
 • Λήξη Σεμιναρίου: 8 Ιουνίου 2016
 • Διάρκεια: 14 ώρες, 7 συνεδρίες των 2 ωρών η κάθε μία
 • Χώρος διεξαγωγής Σεμιναρίου: Αμφιθέατρο Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μαρασλή 4, Αθήνα (στάση μετρό Ευαγγελισμός)
 • Εκπαιδεύτρια: Άννα Πολεμικού,PhD, Νευροψυχολόγος‐ Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονική Συνεργάτις  Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 70 ευρώ

Υλικό Σεμιναρίου
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν:

 • Βιβλιογραφικές Παραπομπές ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ανά εβδομαδιαία ενότητα
 • Πρακτικές Ασκήσεις και Βιωματικές Δραστηριότητες για άμεση εφαρμογή στη σχολική τάξη (π.χ. ενσυνειδητικές πρακτικές, βελτίωση συναισθηματικής νοημοσύνης κ.ά.) ή σε άλλου είδους εκπαιδευτικά/ συμβουλευτικά πλαίσια
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήλωση συμμετοχής
(α) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να «κατεβάσουν» τη Δήλωση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση psychlab@primedu.uoa.gr, το αργότερο έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016.
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου Ψυχολογίας ΠΤΔΕ:
http://psychlab.primedu.uoa.gr/drasthriothtes/epimorfwtika‐seminaria.html
ή Κατεβάστε ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_Πνευματική Νοημοσύνη
(β) Με τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των Δηλώσεων Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν email με την επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής, τις οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλες πληροφορίες.
Το ποσό της κατάθεσης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη παρακολούθησης του Σεμιναρίου.
Δυνατότητα απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του Σεμιναρίου.