«Πετώντας προς το φως της δημιουργίας: Ο δρόμος της πεταλούδας»

Ένα εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα που απαντάει στο καυτό θέμα των επαγγελματικών εμπλοκών μας, με τη Σύμβουλο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Αγγελική Πλουμά Μ.Β.Α.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011,
5.30μ.μ. – 8.30μ.μ.

-Αυστηρά περιορισμένος αριθμός ατόμων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χώρος: Ελληνική Ετιαρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας
Διεύθυνση: Βουρνάζου 29, Αμπελόκηποι
Τηλ: 210 6458034
Τιμή: 20 ευρώ
Email
: adlerian@adlerian.gr