Πένθος. Το ταξίδι στη Χώρα του Παράδοξου.

Συγγραφέας: Νάνσυ Ψημενάτου

Τo βιβλίο αναφέρεται στον θάνατο και την απώλεια. Στη ζωή, την ευτυχία και τη δυστυχία, την ελευθερία, την αλλαγή και την ευθύνη, το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων.

Μας προ(σ)καλεί να αναλάβουμε την ευθύνη και τη φροντίδα του εαυτού μας την ώρα που πενθούμε αλλά και να στηρίξουμε τα παιδιά στο δικό τους θρήνο.

Η συγγραφέας ευελπιστεί να μας εξοικειώσει με την ιδέα ότι ήρθα­με σ’ αυτόν τον κόσμο εφοδιασμένοι με την ικανότητα να πενθούμε για τις απώλειές μας και δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε να το κά­νουμε. Μας προτρέπει να επιλέξουμε, συνειδητά, αν θα θρηνήσουμε με τον δικό μας τρόπο ή θα αποδεχθούμε, παθητικά, αυτόν που η κοινωνία μας ζητά.

Ζούμε σε μια κοινωνία που μας αποτρέπει από το να πενθήσουμε και να θρηνήσουμε, μια κοινωνία που μας επιβάλλει να μην εκφρά­ζουμε ανοιχτά τα συναισθήματά μας, αφού κάτι τέτοιο θεωρείται έν­δειξη αδυναμίας. Μας ζητά «να προχωρήσουμε» και να «συνέλθου­με» και κατά προτίμηση αυτό να το κάνουμε γρήγορα.

Ο θάνατος είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να απο­τρέψουμε. Μιλώντας για τον θάνατο, αναγκαστικά, η προσοχή μας θα στραφεί στη ζωή. Θα θέσουμε στον εαυτό μας ερωτήματα σημα­ντικά και θα συνειδητοποιήσουμε ότι η ικανότητά μας να θρηνούμε ταυτίζεται με την ικανότητά μας να αγαπάμε.

Θα ταξιδέψουμε μαζί στη χώρα του Παράδοξου για να συμφωνή­σουμε, τελικά, ότι η συμφιλίωση με το πένθος και την απώλεια είναι μια απαραίτητη διαδικασία που θα φέρει απροσδόκητα «δώρα» σε μας και τους γύρω μας.

Η Νάνσυ Ψημενάτου είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, επό­πτρια Συμβούλων και ιδρύτρια της ΑΜΚΕ «Μαθήματα Ζωής».

Αφού αποφοίτησε από το Ελ­ληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με κατεύθυνση στην Ψυχολογία, ακολούθησε πρόγραμμα εκπαί­δευσης στη Συμβουλευτική στο Athens Synthesis Center. Πήρε το πτυχίο της στη Συνθετική Συμ­βουλευτική από το Middlesex University και συνέχισε την εξει­δίκευσή της στον τομέα του πέν­θους και της απώλειας.

Έχει συντονίσει ομάδες ενδυνά­μωσης εκπαιδευτικών κι έχει ορ­γανώσει σεμινάρια για γονείς με θέματα που αναφέρονται στους μαθητές, το σχολείο και τη σχο­λική προσαρμογή. Αγαπά τον εθελοντισμό και από αυτή την αγάπη γεννήθηκαν τα «Μαθή­ματα Ζωής».

Μέσα από σεμινάρια και ομιλίες προσπαθεί να ενημερώσει αλλά και να ευαισθητοποιήσει για τις ανάγκες των παιδιών και των ενήλικων που πενθούν. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Φίλντισι

Αριθμός σελίδων: 368

Έτος έκδοσης: 2015

Τιμή: €16,96