«Παιδιά και Διαδίκτυο»: Ευκαιρίες αξιοποίησης και Ασφαλούς Πλοήγησης

Το EU Kids Online είναι ένα ερευνητικό δίκτυο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet (2005-2008) και Safer Internet Plus (2009-2013) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεξάγει διακρατική κοινωνική έρευνα στο πεδίο της ασφάλειας των παιδιών στο Διαδίκτυο και των ευκαιριών δημιουργικής αξιοποίησής του.

Υπό την καθοδήγηση του London School of economics και το συντονισμό της καθηγήτριας Sonia Livingstone, τα 70 μέλη του δικτύου ερευνητές-ακαδημαϊκοί από τις 25 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες, συμμετέχουν ενεργά στην ερευνητική δραστηριότητα του θεματικού Δικτύου.

– EU Kids Online I (2006-2009)
Η πρώτη φάση της ερευνητικής δραστηριότητας του θεματικού δικτύου ολοκληρώθηκε έχοντας χαρτογραφήσει το ερευνητικό πεδίο γύρω από τη σχέση των παιδιών με το Internet σε 21 ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεντρώθηκαν 400 μελέτες στη βάση των οποίων έγινες διακρατικές συγκριτικές αναλύσεις και προέκυψαν σχετικές συγκριτικές μελέτες, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δικτύου www.eukidsonline.net.

– EU Kids Online II: Το πρόγραμμα (2009-2011)
Τα επόμενα δυο χρόνια το EU Kids Online II θα διεξάγει πρωτογενή έρευνα σε θέματα Ασφαλούς Πλοήγησης και Αξιοποίησης του Διαδικτύου όπως γίνονται αντιληπτά από χιλιάδες παιδιά 9-16 ετών και τους γονείς τους σε 25 Ευρωπαϊκές χώρες.
Η έρευνα εστιάζει τους λόγους και τους τρόπους χρήσης του Διαδικτύου από τα παιδιά, τη γνώση τους και την αντιμετώπιση των διαδικτυακών κινδύνων -εμπορικοί κίνδυνοι (commercial risks), πορνογραφία (pornography), αποπλάνηση (grooming), εκφοβισμός (bullying)- και την εικόνα των γονιών για τα ίδια θέματα .
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2010 και τα πρώτα αποτελέσματα θα προκύψουν τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Στόχοι του προγράμματος
Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας με παιδιά και τους γονείς τους με σκοπό τη διερεύνηση των χρήσεων που κάνουν στο διαδίκτυο τα παιδιά και την εικόνα που έχουν οι γονείς τους γι’ αυτή τους τη δραστηριότητα.

Επεξεργασία και ανάλυση των αποελεσμάτων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο

Διάδοση των αποτελεσμάτων σε σύντομο διάστημα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Κατευθυντήριες προτάσεις για την αποτελεσματική ανάπτυξη πολιτικών για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

Συμβολή στη μεθοδολογία γύρω από την έρευνα με και για τα παιδιά και κάλυψη των υπαρχόντων κενών στη σχετική έρευνα.

Η σελίδα της ελληνικής ομάδας του Eu Kids online II είναι διαθέσιμη εδώ.

Διαβάστε επίσης:
Νέα έρευνα συνδέει το σερφάρισμα στο ίντερνετ με την εφηβική κατάθλιψη.